Skip til primært indhold

Succesfulde overgange i FGU-uddannelsen til uddannelse og beskæftigelse

Formålet med projektet er, at flere unge fra FGU påbegynder og gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. I projektet har de tre institutioner arbejdet med at udvikle metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan øge den succesfulde overgang fra FGU til uddannelse eller job.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet har bidraget til at få opbygget et styrket samarbejde mellem FGU-institutioner og lokale virksomheder. I projektet er der også blevet udviklet samarbejdsmodeller mellem FGU og andre ungdomsuddannelser. Der er fx blevet taget initiativ til et øget samarbejde med tidligere FGU-elever, der kan agere rollemodeller, ligesom der har været et fokus på at styrke kombinationsforløbene på tværs af ungdomsuddannelserne i et tættere samarbejde.

Projektet har desuden haft fokus på udvikling af et skolemiljø og en skolekultur, der er åben over for omverdenen i form af fritidslivet. Der er fx skabt øget kontakt til foreningslivet ved at invitere fritidsaktiviteter ind på skolernes matrikel samt deltage i opbygning af frivillige arrangementer som DGIs landsstævne.

Derudover er der udviklet og gennemført et lærerkursus, der styrker elevernes karrierelæring og indsigt i egne styrker og muligheder.

Resultater

  • Etableringen af samarbejder på tværs af skoler og institutioner.
  • Styrket samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder.
  • 51 % af eleverne tilkendegiver, at de i meget høj eller høj grad har fået mere viden om, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse giver, mens 44 % i meget høj eller høj grad blevet mere interesseret i at påbegynde en erhvervsuddannelse.
  • 42 % vurderer, at indsatsen giver dem mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. 42 % vurderer, at de har fået indsigt i egne styrker.

Parter

  • FGU Trekanten
  • FGU Kolding & Vejen
  • FGU Syd- og Midtfyn

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2019 til marts 2023.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.384232,00 kr., hvoraf de 1.788.174,00 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V