Skip til primært indhold

Mpox (abekopper)

Personer i særlig risiko og nære kontakter kan blive vaccineret mod mpox (tidl. abekopper). Læs også om test, hvis du har mistanke om smitte, og hvad du skal gøre, hvis du er nær kontakt eller i mulig smitterisiko.

Mpox (tidligere abekopper) skyldes en virus i familie med koppevirus.

Aktuelt er der et udbrud af mpox, hvor smitten hovedsageligt sker ved tæt fysisk kontakt eksempelvis fra personer man har seksuel kontakt med eller deler seng med.

I nedenstående menu finder du information om, hvordan du som borger i Region Syddanmark kan få hjælp, hvis du har mistanke om, at du er smittet med mpox, er nær kontakt til en smittet eller er i målgruppen for vaccination mod mpox.

Vaccination og test

Symptomer er hudforandringer / blærer i huden, som af udseende kan minde om skoldkopper. Hudforandringerne kan ses overalt på kroppen, men de er ofte at finde på kønsorganer og i og omkring endetarmen.

Hudforandringerne er ofte forudgået af influenzalignende symptomer med feber, muskelsmerter og træthed. Smerter i og omkring endetarmen er også et hyppigt symptom.

Test for mpox

 • Har du et uforklarligt udslæt på hud eller i slimhinder?

ELLER

 • Har du influenzalignende symptomer, herunder feber > 38,5, hovedpine, rygsmerter, træthed, hævede lymfeknuder, smerter i/omkring endetarmen?

OG kan du svare ja til minimum et af de følgende:

 • Forbindelse til bekræftet eller mistænkt tilfælde af mpox inden for de seneste 21 dage
 • Har haft flere eller anonyme seksualpartnere indenfor de seneste 21 dage.
 • Er en mand der har sex med mænd

Så skal du muligvis testes for mpox.

Du skal kontakte din egen læge, der kan hjælpe dig videre og eventuelt henvise dig til test. Kontakt lægen telefonisk.

Læs mere om forebyggelsen af mpox på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse om, hvordan du skal dig forholde dig, mens du venter på at blive testet. 

Du kan finde mere generel information om mpox på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Har du været i tæt fysisk kontakt med en person, der er smittet med mpox, kan du være i risiko for selv at være smittet.

Som en del af smitteopsporingen kan du blive kontaktet telefonisk eller skriftligt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller en læge.

De vil tale med dig om, hvordan du bør forholde dig. Der vil også blive taget stilling til, om du vil blive tilbudt en vaccination for at beskytte mod alvorlig sygdom.

Hvis du får at vide, at du er nær kontakt af den smittede selv, skal du tage kontakt til din læge telefonisk, der vil formidle kontakt til infektionsmedicinsk afdeling, OUH, hvor der tages stilling til, om du skal tilbydes vaccination mod mpox.

Du kan læse mere om vaccination af nære kontakter i pjece fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om forebyggelsen af mpox på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse om, hvordan du skal dig forholde dig, mens du venter på at blive testet. 

Der tilbydes nu vaccination som primær forebyggelse mod mpox til

 • Personer, der modtager forebyggende behandling mod HIV (PrEP).
 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft samleje med mindst to mandlige partnere inde for de sidste 12 uger, uanset om samlejet har været beskyttet eller ubeskyttet. Fast, kendt partner tælles ikke med. Brug af kondom er ikke en garanti for, at man ikke bliver smittet eller smitter andre.

 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de sidste 24 uger.

 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger.

Vaccinen kan også tilbydes til kvinder, non-binære og transpersoner, som er i tæt kontakt med personer, som hører til ovenstående gruppe, og derfor har en højere risiko for smitte. En læge vil vurdere, om du falder inden for gruppen for vaccination.

Derudover vil der fortsat være tilbud om vaccination af nære kontakter til en smittet med mpox.

HAR du haft mpox, skal du ikke vaccineres.

Hvis du tilhører en af ovenstående risikogrupper for infektion med mpox, og du ønsker vaccination, kan du søge om vaccination ved at henvende dig via tlf. 20 41 67 12 tirsdage og torsdage fra 9.00 - 12.00

Er du i tvivl, kan du kontakte din læge.

Søg om vaccination mod mpox ved at ringe på tlf.: 20 41 67 12

Telefonen er åben tirsdage og torsdage fra 9.00 - 12.00. Når du ringer, kommer du i kontakt med en medarbejder på vaccinationscenteret Odense på Athenevænget 2, der udfører vaccinationen, med oplysning om hvornår du kan blive vaccineret.

Vaccinationen består af 2 doser af Imvanex, som gives med 28 dages mellemrum. Personer med tidligere koppevaccination kan nøjes med 1 vaccine. Patienter med nedsat immunforsvar (inkl. HIV), som tidligere er blevet vaccineret mod kopper, bør modtage 2 doser.

Bemærk: Følgende personer kan IKKE vaccineres:

 • Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, herunder kyllingeprotein, benzonase, trometamol, gentamicin og ciprofloxacin
 • Gravide
 • Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med Imvanex.

Læs mere om baggrunden for vaccination på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

Find svar på spørgsmål om mpox herunder smitteforhold på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du er sundhedspersonale og mener, du har en patient der opfylder kriterierne, kan du bede patienten om at henvende sig som beskrevet ovenfor.

APPFWU02V