Skip til primært indhold

Valg af fødested

Du skal i god tid inden fødslen vælge, hvilket sygehus du ønsker at føde på, eller om du ønsker at føde derhjemme.

Du kan frit vælge imellem regionens fem sygehusenheder; Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Du har mulighed for at besøge alle fødestederne før fødslen, når de holder åbent hus. Når du har bestemt dig, skal du fortælle din egen læge, hvilket sygehus du har valgt. Herefter giver lægen besked videre til sygehuset.

Frit sygehusvalg

I Danmark har du frit sygehusvalg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, at din fødsel skal foregå på et sygehus uden for Region Syddanmarks regi. Der er dog ingen garanti for, at det sygehus, du ønsker, har mulighed for at tage imod dig.

Fødsel på sygehuset eller hjemmefødsel

Fødsel på sygehuset

Langt de fleste fødsler foregår på sygehuset. I Region Syddanmark føder både første- og flergangsfødende pr. 1. september 2011 ambulant. Det betyder, at I bliver udskrevet fra sygehuset igen inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt, og når både mor og barn er sunde og raske.

Under fødslen

Under fødslen får du støtte og vejledning fra jordemoderen. Hvis der er behov for det, vil der også være en fødselslæge med under fødslen. Du skal være opmærksom på, at der også kan være personer tilstede, som er under uddannelse.

Ro og tryghed

Ved en ambulant fødsel kommer I hurtigt hjem i vante rammer, så I kan få ro til at begynde  jeres nye tilværelse som familie. Når I har benyttet jer af Region Syddanmarks tilbud om for eksempel fødsels- og forældreforberedelse undervejs i graviditeten, vil I føle jer rigtig godt klædt på til at komme hurtigt hjem til det, I kender. 

Inden udskrivelsen

Specialisterne på sygehuset sørger selvfølgelig for at undersøge, at alt er, som det skal være, før I tager hjem fra sygehuset. Hvis du er utryg ved at skulle hjem, kan du altid få støtte og vejledning fra personalet. Tag en snak med dem om, hvad det er, der gør dig utryg, så I sammen kan finde en god løsning, der gør dig tryg. I bliver ikke sendt hjem, før I er trygge ved det. Inden I forlader sygehuset, får I også en tid med hjem til opfølgning på barselsklinikken.

Efter fødslen

Dagen efter fødslen bliver I ringet op fra barselsklinikken, der gerne vil høre, hvordan det går. Det vil typisk være en jordemoder, der ringer, og I kan få råd og vejledning efter behov. Har I brug for det, kan I også få tilbudt et hjemmebesøg af jordemoderen. Fødestedet sørger for, at jeres hjemkommune får at vide, at du har født, og at I er kommet hjem. Derefter vil sundhedsplejersken i kommunen tage kontakt til jer for at aftale, hvornår hun skal komme på første hjemmebesøg.

Find dit fødested

Odense Universitetshospital, Odense
Gynækologisk Obstetrisk Afd. D
Bygning 40, 3. sal
Kløvervænget
5000 Odense C
Telefon: 65 41 23 44


Odense Universitetshospital, Svendborg
Gynækologisk Obstetrisk Afd. D
Valdemarsgade 53
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 23 05


Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Fødeafdelingen
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Telefon: 79 97 22 1


Sygehus Lillebælt, Kolding
Fødeafdelingen
Sygehusvej 30, indgang 10
6000 Kolding
Telefon: 76 36 24 44


Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Fødegangen
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Telefon: 79 18 27 32


Hjemmefødestuen, Ærø Sygehus
Sygehusvejen 18
5970 Ærøskøbing
Telefon: 63 52 14 00

Du har mulighed for at vælge, at fødslen skal foregå hjemme hos dig selv. Cirka 1 ud af 100 fødsler foregår hjemme. Hvis graviditeten forløber normalt, og hvis man forventer, at også fødslen vil forløbe normalt, er der ikke noget, der forhindrer en hjemmefødsel. En jordemoder vil altid deltage, hvis du vælger at føde derhjemme.

Risiko og komplikationer

Hvis lægen eller jordemoderen vurderer, at der kan opstå komplikationer under fødslen, vil de råde dig til at føde på sygehuset i stedet. Du skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at overflytte dig til sygehuset, hvis der undervejs i fødslen opstår uforudsete komplikationer.

Tal med din jordemoder, hvis du overvejer at føde derhjemme. Jordemoderen kan fortælle dig om dine muligheder og rådgive i forhold til de praktiske ting, en hjemmefødsel kræver.

Læs mere om hjemmefødsel på sygehusenes hjemmesider:

Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg

Sygehus Lillebælt, Kolding

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

APPFWU02V