Skip til primært indhold

Kontaktforum for handicap

Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Funktion og opgave


Kontaktforum for handicap er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Kontaktforum for handicap drøfter generelle problemstillinger angående regionens virksomhed inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling, herunder tilskud til kollektiv trafik, hvor driften har særlig betydning for mennesker med handicap. Kontaktforum for handicap kan også drøfte forhold af betydning for handicappede inden for regionens bidrag og indsats til samarbejdet i regionen, herunder rammeaftaler på socialområdet. Kontaktforum for handicap kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Medlemmer


Kontaktforum for handicap har 18 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 • Bente Gertz
 • Bjarne Nielsen
 • Mette Bossen Linnet
 • Anja Lund
 • Simon Sharif Chowdhury

Medlemmer fra Danske Handicaporganisationer:

 • Børge Larsen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
 • Søren Rishøj Jakobsen, Osteoporoseforeningen
 • Ib Poulsen, Landsforeningen LEV
 • Flemming Frederiksen, Hjernesagen
 • Peter Skov Jørgensen, Muskelsvindfonden
 • Gert Weinhardt, Foreningen af Danske Døvblinde
 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen
 • Kaj Bjerre Westphal, Scleroseforeningen
APPFWU02V