Skip til primært indhold

Kontaktforum for handicap

Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Funktion og opgave


Kontaktforum for handicap er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Kontaktforum for handicap drøfter overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål som handicaptilgængelighed, sektoransvar, bruger- og pårørendeinddragelse, udarbejdelse af politikker samt planlægning på området.

Kontaktforum for handicap drøfter generelle problemstillinger angående regionens virksomhed inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling, herunder tilskud til kollektiv trafik, hvor driften har særlig betydning for mennesker med handicap. Kontaktforum for handicap kan også drøfte forhold af betydning for handicappede inden for regionens bidrag og indsats til samarbejdet i regionen, herunder rammeaftaler på socialområdet. Kontaktforum for handicap kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Medlemmer


Kontaktforum for handicap har 18 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 

Medlemmer fra Danske Handicaporganisationer:

 • Børge Larsen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  larbog@outlook.dk tlf.: 30 98 89 13
 • Tina Brandt Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  h2move.com@gmail.com tlf.: 28 96 91 31
 • Ib Poulsen, Landsforeningen LEV
  ib.poulsen@gmail.com tlf.: 53 86 14 02
 • Jens-Arne Hansen, Landsforeningen LEV                                                                                               jens.hansen@3F.dk tlf.: 20 44 53 18
 • Peter Skov Jørgensen, Muskelsvindfonden
  skov@muskelsvindler.dk tlf.: 23 32 40 62
 • Anita Fjerbæk, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
  anita@fjerbaek.dk tlf.: 47 53 04 46/61 78 01 19
 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
  annehvidberg@mail.dk tlf.: 24 61 20 09
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen
  dpffyn@outlook.dk tlf.: 25 88 35 10
 • Kaj Bjerre Westphal, Scleroseforeningen
  westphal.kw@gmail.com tlf.: 22 17 65 05
APPFWU02V