Skip til primært indhold

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt har tilbud til voksne med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser. Voksne med senhjerneskade, unge voksne samt børn og unge med langvarige og svære spiseforstyrrelser samt udsatte unge med udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger

Målgruppe

  • Mennesker med svære psykiske lidelser. Det kan være personer med dobbeltdiagnoser, behov for integreret udredning, stabilisering og behandling af psykiske lidelser. Centret har også afdelinger, der kan rumme mennesker med udadreagerende og selvskadende adfærd
  • Unge voksne samt børn og unge med langvarige og svære spiseforstyrrelser, herunder spiseforstyrrelse i kombination med andre problematikker af betydelig karakter.
  • Mennesker med senhjerneskader
  • Unge med behov for ophold på en sikret eller særlig sikret afdeling. 

Læs mere på Socialcenter Lillebælts hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven: §§ 67, 85, 104, 107, og 108.

Ledelse

Centerchef Susanne Peyk
Vicecenterchef Heidi Lindberg Jensen

Afdelinger

  • Kingstrup ved Gelsted
  • Syrenparken i Børkop
  • Pomonahuset ved Nørre Aaby
  • Egely ved Nørre Aaby
  • Ungehuset Røjleskov ved Strib

Socialcenter Lillebælt

Susanne Peyk

Centerchef

Socialcenter Lillebælt


99442201

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt

Fredehjemsvej 2, 5591 Glested


99442050
APPFWU01V