Skip til primært indhold

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt har tilbud til voksne med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser. Voksne med senhjerneskade og udsatte unge med udadreagerende og kriminel adfærd, misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger

Målgruppe

  • Mennesker med svære psykiske lidelser. Det kan være personer med dobbeltdiagnoser, behov for integreret udredning, stabilisering og behandling af psykiske lidelser. Centret har også afdelinger, der kan rumme mennesker med udadreagerende og selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.
  • Mennesker med senhjerneskader
  • Unge med behov for ophold på en sikret eller særlig sikret afdeling.
     

Læs mere på Socialcenter Lillebælts hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven: §§ 67, 85, 104, 107, og 108.

Ledelse

Centerchef Susanne Peyk
Ledere for kvalitet og udvikling Helle Friedrichsen

Afdelinger

  • Kingstrup ved Gelsted
  • Syrenparken, herunder Pomonahuset i Børkop
  • Egely ved Nørre Aaby

Socialcenter Lillebælt

Susanne Peyk

Centerchef

Socialcenter Lillebælt


99442201

Helle Friedrichsen

Leder for Kvalitet og Udvikling

Socialcenter Lillebælt


99442202

Socialcenter Lillebælt

Socialcenter Lillebælt

Fredehjemsvej 2, 5591 Glested


99442050
APPFWU02V