Skip til primært indhold

Bygge- og anlægsarbejder på forurenet grunde

Bygge- og anlægsarbejder på en kortlagt grund med offentlig indsats kræver en tilladelse efter jordforureningslovens §8. Dette gælder både erhvervs- og private grunde. Denne tilladelse kan fås ved at kontakte din kommune.

Tilladelse efter jordforureningslovens § 8

Er din grund kortlagt som forurenet eller mulig forurenet, kræver det en § 8-tilladelse fra din kommune, hvis du vil: 

  • bygge eller ombygge
  • grave
  • fjerne forureningen
  • ændre arealanvendelse – for eksempel fra erhverv til bolig.

Er du i tvivl om dit planlagte projekt kræver en tilladelse, så kontakt kommunen.

Vil du fjerne jord fra din grund?

Hvis du skal fjerne jord fra din grund, skal du anmelde jordflytningen til kommunen.
Ligger din ejendom i et område, der er områdeklassificeret, skal du anmelde jordflytningen, uanset om din ejendom er kortlagt som forurenet eller ej. Kontakt kommunen for at høre nærmere om, hvordan du anmelder jordflytning.

Har du opdaget en ukendt forurening på din grund.

Opdager du en ukendt forurening på din grund skal du kontakte kommunen. Hvis du opdager en ukendt forurening mens du graver eller bygger på en grund, skal du stoppe arbejdet og kontakte kommunen. Kommunen giver besked til Regionen om den ’nye’ forurening.

APPFWU02V