Skip til primært indhold

Parkeringspladser overdækkes med solceller

Region Syddanmarks første parkeringsanlæg overdækket med solceller skal etableres på Specialsygehus Sønderborg, der er en del af Sygehus Sønderjylland. Solcellerne skal levere strøm til sygehuset og vil mindske regionens samlede CO2-udledning med 72 tons.

Region Syddanmark går i gang med at udnytte sygehusenes store p-arealer til produktion af solenergi.

Et overdækket p-areal gør det ikke kun muligt at parkere i skygge og tørvejr. Hvis der etableres solceller oven på tagfladerne, kan arealet også bruges til produktion af vedvarende energi – og det er præcis, hvad Region Syddanmark har besluttet, skal ske ved det eksisterende parkeringsareal ved Specialsygehus Sønderborg, der er en del af Sygehus Sønderjylland.

Regionen har afsat 9.500.000 kr. til projektet og midlerne skal bruges til at etablere overdækkede parkeringspladser på det 9.000 m2 store p-areal, der i dag bliver brugt til langtidsparkering og medarbejderparkering. Herefter skal der opsættes et ca. 4.500 m2 stort solcelleanlæg på de overdækkede p-pladser.

Investering giver mindre elregning og mindre CO2-udledning

Etablering af overdækkede parkeringspladser med solceller er helt i tråd med regionens klimastrategi, der har fastsat, at regionens samlede klimabelastning skal være reduceret med 35 pct. i 2030.

Det er også regionens mål, at 20 pct. af regionens samlede elforbrug skal dækkes af solenergi i 2030. Med det nye solcelleanlæg kommer regionens produktion af solenergi til at dække 13 pct. af regionens samlede elforbrug. Samtidig vil de nye solceller bidrage til, at regionen kan mindske sin CO2-udledning med 72 tons.

Regionen vurderer, at etableringen af solcellerne på det overdækkede p-areal vil give en årlig besparelse på 600.000 kr. afhængigt af de gældende elpriser.

Fakta om Region Syddanmarks solceller

Region Syddanmark har i dag solceller på hver eneste ledige tagflade på regionens bygninger og et stort solcelleanlæg på jorden ved det nye OUH. Næste skridt er at udnytte sygehusenes store p-arealer til produktion af solenergi, og det er der store perspektiver i.

Region Syddanmark vurderer, at der potentielt er mulighed for at etablere yderligere 35.000-40.000 m2 solceller på overdækkede parkeringsarealer på regionens enheder. Hvis potentialet udnyttes fuldt ud, vil omkring 35-40 pct. af regionens samlede elforbrug kunne komme fra solceller.

APPFWU02V