Skip til primært indhold

Praksis

Praksis varetager samarbejde, drift, planlægning, udvikling og forhandlinger med alle aktører i praksissektoren.

Praksis

Praksis varetager samarbejde, drift, planlægning, udvikling og forhandlinger med alle aktører i praksissektoren - dvs. alment praktiserende læger, tandlæger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tolke og apoteker.

Der er politiske samarbejdsudvalg, som sekretariatsbetjenes af afdelingen inden for alle praksisområder.

Afdelingen har ansvar for lægemiddelområdet, herunder sekretariatsfunktion for Det Regionale Lægemiddelråd. Lægemiddelteamet arbejder med at fremme rationel farmakoterapi inden for såvel sygehuse som praksis.

SydKIP - Region Syddanmarks nye kvalitetsenhed - understøtter kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning i praksissektoren. SydKIP er placeret under Praksis.

Praksis har ansvar for et samlet budget på 4,5 mia. kr. årligt inden for praksissektoren.

Afdelingens fællespostkasse

Praksis

Damhaven 12, 7100 Vejle


Medarbejdere i Praksis

Afregning/yderadministration

Anita Toft

Adm. sagsbehandler

Praksis


76 63 11 96 Skriv sikkert til Anita Toft

Mai Halkiær Reichle

Adm. sagsbehandler

Praksis


76 63 12 99 Skriv sikkert til Mai Halkiær Reichle

Afregning/yderadministration

Hanne Jeppesen

Adm. sagsbehandler

Praksis


76 63 17 87 Skriv sikkert til Hanne Jeppesen

Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Afregning/yderadministration

Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Afregning/yderadministration

Simon Nyvang Mariussen

Sundhedsfaglig konsulent, speciallæge i almen medicin

Praksis


Victor Ladegourdie

Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapi

Praksis


Flemming Pedersen

Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapi

Praksis


Charlotte Virkelyst Madsen

Sundhedsfaglig konsulent, fodterapi

Praksis


Mikael Busse

Sundhedsfaglig konsulent, kiropraktik

Praksis


Susan Svane Elkjær

Sundhedsfaglig konsulent, tandlæge

Praksis


Lisbeth Hartvigsen

Rygkonsulent

Praksis


APPFWU01V