Skip til primært indhold

Praksis

Praksis varetager samarbejde, drift, planlægning, udvikling og forhandlinger med alle aktører i praksissektoren.

Praksis

Praksis varetager samarbejde, drift, planlægning, udvikling og forhandlinger med alle aktører i praksissektoren - dvs. alment praktiserende læger, tandlæger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tolke og apoteker.

Der er politiske samarbejdsudvalg, som sekretariatsbetjenes af afdelingen inden for alle praksisområder.

Afdelingen har ansvar for lægemiddelområdet, herunder sekretariatsfunktion for Det Regionale Lægemiddelråd. Lægemiddelteamet arbejder med at fremme rationel farmakoterapi inden for såvel sygehuse som praksis.

SydKIP - Region Syddanmarks nye kvalitetsenhed - understøtter kvalitetsudvikling, efteruddannelse og samordning i praksissektoren. SydKIP er placeret under Praksis.

Praksis har ansvar for et samlet budget på 4,5 mia. kr. årligt inden for praksissektoren.

Afdelingens fællespostkasse

Praksis

Damhaven 12, 7100 Vejle


Medarbejdere i Praksis

Konsulent

Simon Nyvang Mariussen

Sundhedsfaglig konsulent, speciallæge i almen medicin

Praksis


Konsulent

Victor Ladegourdie

Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapi

Praksis


Flemming Pedersen

Sundhedsfaglig konsulent, fysioterapi

Praksis


Afregning/yderadministration

Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Konsulent

Charlotte Virkelyst Madsen

Sundhedsfaglig konsulent, fodterapi

Praksis


Afregning/yderadministration

Konsulent

Mikael Busse

Sundhedsfaglig konsulent, kiropraktik

Praksis


Lisbeth Hartvigsen

Rygkonsulent

Praksis


Sagsbehandling/samarbejdsudvalg

Konsulent

Susan Svane Elkjær

Sundhedsfaglig konsulent, tandlæge

Praksis


SydKIP


23 29 08 47

Mere information:
Du kan finde kontaktoplysninger og information om SydKIP på Sundhed.dk (se link til højre).

APPFWU02V