Skip til primært indhold

Nyhedsbrev oktober 2022

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for oktober 2022

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" oktober 2022

Nye gymnasiesamarbejder skal understøtte regionsrådet

Regionsrådet nedsætter fire nye gymnasiesamarbejder til at rådgive dem på gymnasieområdet.

Samarbejde om udfordringer på gymnasieområdet

Der er i dag færre syddanske unge end for 10 år siden, og den udvikling forventes at fortsætte de næste 10 år. Det presser uddannelsesinstitutionerne – især i de mindre byer.

I de større byer er udfordringen flere steder en anden end i de mindre byer. Her oplever nogle uddannelsesinstitutioner, at elevgruppen ikke afspejler befolkningssammensætningen i det omkringliggende samfund.

I lyset af de to udfordringer blev der sidste sommer indgået en aftale mellem regeringen og flere andre partier om nye regler for fordeling af elever på gymnasiale uddannelser og fastsættelse af institutionernes kapacitet. Reglerne omfatter alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx og hf), og de gælder fra skoleåret 2023/2024.

Med de nye regler får regionen en mere fremtrædende rolle på gymnasieområdet i tæt samarbejde med de gymnasiale uddannelser.

Gymnasiesamarbejdernes rolle 

Region Syddanmark har nedsat fire gymnasiesamarbejder med repræsentanter for alle offentlige gymnasier i Syddanmark (stx, hf, hhx, htx og pre-IB).

De fire syddanske gymnasiesamarbejder skal rådgive regionsrådet og understøtte koordineringen på det gymnasiale område, så der sikres et tilstrækkeligt og varieret udbud af bæredygtige gymnasiale ungdomsuddannelser i regionen.

De syddanske gymnasier har bidraget til fastsættelsen af gymnasiesamarbejdets geografiske afgrænsning og i prioriteringen af dets opgaver.

Opgaverne omfatter blandt andet: 

  • koordinering af udbud af studieretninger og valgfag på regionalt niveau
  • principper for håndtering af ufordelte ansøgere og eftertilmeldere
    retningslinjer for skoleskift
  • drøftelse af transportforbindelser til de enkelte uddannelsesinstitutioner.
     

Ny viden om digitale kompetencer kan inspirere ungdomsuddannelser til udvikling af nye indsatser

Analysen ”Digitale kompetencer i små og mellemstore virksomheder i Syddanmark” afdækker behovet for digitaliseringskompetencer og hvordan virksomhederne søger at fremme medarbejdernes digitale fær­digheder. Analysen afdækker desuden, hvorvidt virksomhederne oplever at kunne rekruttere medarbejdere med de rette digitale kompe­tencer.

Digitale brugerkompetencer i høj kurs, men også betydeligt behov for avancerede digitale kompetencer

51 pct. har i høj eller meget høj grad behov for medarbejdere med digitale kompetencer på brugerniveau. Knap hver fjerde af virksomhederne (24 pct.) har i høj eller meget høj grad behov for arbejdskraft med digitale kompetencer på avanceret niveau.

Vanskeligt at skaffe arbejdskraft med digitale kompetencer – særligt på avanceret niveau

Det er sværest at tiltrække medarbejdere med digitale kompetencer på avanceret niveau. Næsten halvdelen (44 pct.) af de virksomheder, der har søgt medarbejdere med digitale kompetencer på avanceret niveau inden for det seneste halve år, har i høj eller meget høj grad haft problemer med at skaffe denne arbejdskraft. Det samme gælder for en tredjedel (34 pct.) af de virksomheder, der har søgt medarbejdere med digitale kompetencer på brugerniveau.

Et stort flertal sikrer virksomhedens digitale kompetencer ”inhouse”, men private kurser er også populære

Sidemandsoplæring, interne kurser eller ”learning by doing” er metoder, stort set alle virksomheder med behov for digitale brugerkompetencer benytter sig af for at sikre sig, at medarbejderne har disse kompetencer. Godt fire ud af ti virksomheder benytter kurser hos private it- og teknologileverandører (42 pct.) eller rekrutterer nye medarbejdere (41 pct.).

Næsten halvdelen (46 pct.) med behov for avancerede digitale kompetencer benytter kurser hos private it- og teknologileverandører. Det er især de mellem­store virksomheder (40-250 fuldtidsansat­te) og branchemæssigt virksomheder i industrien, der benytter sig af private kurser.

Begrænset brug af offentlige uddannelsesinstitutioner for at sikre digitale kompetencer

Der er et forholdsvist begrænset brug af offentlige uddannelsesinstitutioner for at sikre både digitale kompetencer på brugerniveau og avancerede digitale kompetencer.

Kun en fjerdedel af virksomheder, der har behov for brugerkompetencer, bruger kurser hos offentlige uddannelsesinstitutioner som fx AMU. Endnu færre (12 pct.) af de virksomheder, der har behov for avancerede digitale kompetencer, bruger de offentlige uddannelsesinstitutioner.

Læs resultaterne af analysen: ”Digitale kompetencer i små og mellemstore virksomheder i Syddanmark”

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V