Skip til primært indhold

Robolæring

Projektet havde til formål at sikre et større og mere sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdom uddannelser for at øge elevernes interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologier. Fire gymnasier, fem grundskoler, en ungdomsskole, en virksomhedsklynge og Teknisk Fakultet ved SDU har i fællesskab arbejdet med at styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektpartnerne har arbejdet ud fra en pædagogisk tilgang ”fra leg til læring”, hvor robotteknologier har indgået i 12 nye (erhvervs-)undervisningsforløb, 2 EUD-forløb og 16 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler.

En fælles pædagogisk tilgang og didaktisk model for undervisning i den tværorganisatoriske læringskæde: "Fra leg til læring og til livsvalg"
Brobygningsforløb og valgfag for grundskoleelever inspireret af cases fra bl.a. robot-erhvervslivet.
Undervisningsforløb for elever på hhx, htx, stx og eud.
Alt produceret materiale og undervisningsforløb fra projektet findes på https://www.robo-sydfyn.dk

Resultater 

Overordnet er projektet er nået i mål med de tre indsatser. Evaluator konstaterer, at den didaktiske model er udviklet, at der er udviklet og gennemført en række brobygningsforløb, valgfag til grundskolen og undervisningsforløb til eud og de gymnasiale uddannelser. Projektet har undervejs været påvirket af Covid-19 situationen og projektperioden blev derfor forlænget.

Samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelser og universitet har givet det udviklede materiale en forskningsmæssig tyngde og en inddragelse af praksis, som sikrer materialet høj kvalitet og høj anvendelighed.

Gennem udvikling af en fælles didaktisk model, kaldet ROBOdidaktik og samarbejde om udvikling af undervisningsforløb er det lykkedes projektet på lærerplan at skabe et sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser. De interviewede lærere giver således udtryk for, at modellen er et godt planlægningsredskab, der både kan bruges i planlægning af forløb i egne fag og på tværs, fx ved brobygning. Modellen har skabet et fælles sprog/en fælles referenceramme, som har skabt et større og mere sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

Den anden del af formålet va, at øge elevernes interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologi. De interviewede elever giver tydeligt udtryk for, at de finder valgfag, brobygningsforløb og undervisningsforløb interessante og lærerige – og at de oplever, at få ny viden om robotteknologi og de muligheder teknologien giver. Baseret på interview og survey i evalueringen fremgår det dog, at det ikke umiddelbart har øget deres interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologier, hvorfor den del af formålet på kort sigt er ikke er opnået. Evaluators vurdering er dog, at eleverne får åbnet øjnene for de muligheder teknologien giver og dermed kan træffe et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse/videregående uddannelse.

Parter:

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg HHX
 • Svendborg HTX
 • Fåborg STX
 • Nyborg STX
 • Haarhs skole
 • Rantzausminde skole
 • Øhavskolen, Fåborg
 • Nymarkskolen, Svendborg
 • Almene gymnasier i Fåborg og Nyborg.
 • Syddansk Universitet.
 • Mulernes Legatskole, Odense.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2018 - december 2021. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.705.088 kr.  

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V