Skip til primært indhold

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job

Formålet med ”Karrierematch til SOSU” var at reducere rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark. Det blev gjort for at styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne, styrke overgange fra grundforløb til hovedforløb, herunder ruste og forberede eleverne på praktikkerne i hovedforløbene og overgangene her.

Derfor i gangsatte projektet aktiviteter, der skulle kunne modsvare frafaldsårsager. Konkret har projektet ønsket at rekruttere og fastholde elever gennem forberedelse og matchning, hvor formålet har været at skabe et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem elever, skoler og ansættende myndighed end tidligere set.

Projektets indsats og hovedaktiviteter


Projektet har leveret 7 aktiviteter:

 • Jobbazar på grundforløb 2.
 • Vejledning i at skrive ansøgning på grundforløb 2.
 • Matchning mellem elev, skole og praksis på grundforløb 2.
 • Virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.
 • Inddragelse af praktiksteder på grundforløb 2.
 • Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode på hovedforløbet.
 • Karrierevejledning på hovedforløbet.

Hver skole har afprøvet 5 af de 7 aktiviteter. Aktiviteterne ”Matchning mellem elev, skole og praksis” og ”Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode” har været obligatoriske for de deltagende skoler, mens de øvrige aktiviteter har været valgfrie. Skolerne har afprøvet langt de fleste aktiviteter som planlagt jf. aktivitetsplanen for projektet.

Resultater 

Resultaterne viser, at størstedelen af eleverne har fået viden og forståelse for praksis efter matchningen. Resultaterne peger i retning af, at matchningen fastholder flere i uddannelsen og dermed sikrer større overgang mellem grundforløb og hovedforløb. Langt de fleste elever angiver, at de helt sikkert forventer at forsætte på hovedforløbet. Det ses, ved at 92 pct. af de adspurgte elever enten er enige eller meget enige i dette udsagn. Det tyder altså på, at matchningen i høj grad formår at fastholde eleverne på uddannelsen og sikre, at de fortsætter på hovedforløbet efter afslutningen af grundforløbet.

I forhold til overgangene mellem hovedforløb og praktik erklærer 81 pct. af eleverne sig enten enige eller meget enige i, at de har en god fornemmelse af, hvad det kræver at arbejde i praktikken. Hele 93 pct. erklærer sig enten enig eller meget enig i at eleverne har fået indblik i praktikken efter matchningen.Kigger man på de endelige resultater, ses det, at nærmest alle af de adspurgte elever forventer at færdiggøre hovedforløbet. 97 pct. af eleverne er nemlig enige eller meget enige i, at de forventer at færdiggøre hovedforløbet. 87 pct. af eleverne erklærer sig enige eller meget enige i, at de har tilstrækkelig viden om hjælperuddannelsen og assistentuddannelsen (SSH/SSA), når de skal vælge/har valgt uddannelsesretning.

Det tyder altså på, at overgangsaktiviteterne ligeledes har virket, og at færre elever frafalder hovedforløbet som følge af projektets indsatser. 

Parter

 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens - Esbjerg Kommune
 • SOSU Esbjerg - Vejen Kommune
 • SOSU Syd - Varde Kommune
 • SOSU Fyn
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Haderslev Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 28. februar 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU02V