Skip til primært indhold

Grøn omstilling

I projektet vil ni erhvervsskoler opkvalificere faglærere og udvikle nye undervisningsforløb til den grønne omstilling med henblik på at styrke elevernes kompetencer til den grønne omstilling.

Lærerne skal både have et generelt overblik over klimaudfordringen, den grønne omstilling samt betydningen for virksomhederne, herunder hvordan det påvirker egne fag og brancher.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet opkvalificerer faglærere, så de dels får indblik i klimaproblematikken set i en national og en international kontekst og dels fordyber sig i viden rettet mod deres branche. Elektrikere arbejder fx med emner som energieffektivitet og power2x, tømrere med byggematerialers klimabelastning, merkantile med nye forretningsmodeller i cirkulær økonomi og ernæringsfaglærere med fødevarers klimabelastning.

Som en del af opkvalificeringsforløbet udvikler lærerne i alt 60 nye undervisningsforløb til grundforløb 1 og 2 og til hovedforløbene. Heraf er 34 undervisningsforløb til de tekniske erhvervsuddannelser, seks undervisningsforløb til SOSU-uddannelserne og 20 undervisningsforløb til de merkantile erhvervsuddannelser.

Der er følgende 23 forskellige erhvervsuddannelser med i projektet:

Teknisk EUD: El, VVS, smed, automatik, IT/Data, tømrer, møbel- maskin- og bygningssnedker, skibsmontør, teknisk design, personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, gastronom, ernæringsassistent, industritekniker.

Merkantil EUD: Handel, kontor, detail, event.

Social- og sundhedsuddannelser: SOSU-hjælper, SOSU-assistent, PAU.

Forventede resultater

 • 90 % af de deltagende elever på GF1 har fået indsigt i deres eget klimaaftryk og hvilke handlemuligheder, de som borgere har for at reducere deres eget klimaaftryk.
 • 90 % af de deltagende elever på GF1 og GF2 har fået indsigt i hvilke områder, der generelt belaster klimaet mest i Danmark og globalt set.
 • 90 % af eleverne på GF2 har fået indsigt i klimaudfordringerne i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af eleverne på det merkantile studieår kan anvende udvalgte løsninger til at vurdere og dokumentere den grønne værdikæde i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af de deltagende elever på hovedforløbet har fået kompetencer til at vurdere, hvilke processer, produkter og services inden for deres egen branche, som er de mest klimabelastende samt hvilke muligheder, der er for at reducere dette.
 • 90 % af eleverne på hovedforløbet har fået kompetencer til at bruge klimaparametre/ den grønne værdikæde til at foretage bæredygtige valg inden for eget fag, og kan perspektivere til andre fag

Parter

 • Tietgen Business
 • EUC Syd
 • Svendborg Erhvervsskole- og gymnasier
 • Rybners
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • IBC International Business College
 • Campus Vejle
 • BC Syd

Periode og tilsagn


Projektet gennemføres i perioden 1. august 2023 til 31. august 2026 og har fået tilsagn fra regionsrådet om støtte på 6.000.000 kr. og tilsvarende støtte fra socialfonden på 6.000.000 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V