Skip til primært indhold

SUNDT AF-STEMT

Projektet havde til formål at styrke unges STEM-kompetencer i Region Syddanmark og motiverer særligt piger til at vælge en ungdomsuddannelse inden for STEM-området. Derudover sigtede projektet også at motivere og inspirere unge på ungdomsuddannelser til at tage en videregående uddannelse inden for STEM-området gennem rollemodeller samt casearbejde.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets væsentligste indsats har været at udvikle modeller for undervisning i STEM-relaterede fag bygget op omkring cases fra sundhedsområdet. De øvrige indsatser og aktiviteter har haft til formål at støtte op om denne indsats, som har været omdrejningspunktet i projektperioden. Projektet er lykkedes med at nå vores målsætning om, at levere 4 velgennemprøvede cases med hvert sit fokus og faglige sigte, herunder et særligt fokus på teknologier i sundhedsvæsenet. Således kan de udviklede undervisningsforløb og cases bruges på tværs af en lang række fag og på alle ungdomsuddannelser. I projektet har folkeskoleelever, elever på ungdomsuddannelser, studerende fra SDU mødtes og arbejdet sammen om de udviklede cases. Dertil har undervisere på de forskellige uddannelsesniveauer arbejdet på tværs for at lykkes med at bringe eleverne sammen og skabe meningsfulde undervisningsforløb for alle uddannelsesniveauer.

Resultater

  • I alt har 370 elever og studerende gennemført undervisningsforløbet (40 af disse elever har gennemført to forskellige forløb). Der har deltaget flere universitetsstuderende i forløbet end oprindeligt planlagt, og færre elever fra folkeskolen.
  • I alt er der gennemført 12 fælles læringsaktiviteter i alt (tre pr. semester). Der er således gennemført flere end oprindeligt planlagt.
  • Den eksterne evaluering vurderer, at undervisningsforløbene og fælles aktiviteterne særlig har bidraget til, at eleverne har fået øjnene op for mulighederne på henholdsvis Odense Tekniske Gymnasium og på SDU.
  • Det skaber motivation og engagement blandt eleverne og de studerende at få et afbræk fra den almindelige undervisning, hvilket vurderes til at kunne bidrage til øget læring.
  • Det er den eksterne evalueringens samlede vurdering, at projektet har haft god succes med både kompetenceudvikling, gennemførsel af undervisningsforløb og knudepunkter, og at projektet løbende har været opmærksom på tilpasning med henblik på forbedring.

Parter

  • Odense Tekniske Gymnasium
  • Tre grundskoler i Odenseområdet
  • SDU – Civilingeniør i Velfærdsteknologi
  • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden fra den 1. januar 2020 til 31. september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.446.299,31 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V