Skip til primært indhold

Bedre fjernundervisning på GS i Region Syddanmark

Formålet med projektet er at styrke tilbuddet om gymnasial supplering (GS) tilrettelagt som fjernundervisning i Region Syddanmark.

Projektet skal bidrage til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen, idet flere borgere får adgang til og gennemfører gymnasial supplering og dermed opnår adgang til den ønskede videregående uddannelse.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet skal undervisere og vejledere i et workshop-forløb udvikle best practice tiltag for fjern- og hybridundervisning med udgangspunkt i egne og andres praksiserfaringer, eksisterende viden og en kursistundersøgelse. Projektets øvrige partnere, relevante GS-skoler fra andre regioner og kursister deltager på de fem workshops.

I projektets afsluttende del afprøves tiltagene på 20 hold, og beskrivelserne af best practice tilpasses undervejs. De undervisere og vejledere, der ikke har taget del i at udvikle tiltagene, gennemfører også den tilpassede undervisning under vejledning af de otte centrale undervisere og vejledere.

Forventede resultater

  • 25 % forøgelse af andel deltagende kursister, der angiver at være tilfredse med kursets tilrettelæggelse.
  • 18 % forøgelse af andel af kursister, der angiver, at trives på kurset.
  • 12 % forøgelse i andel deltagende kursister, der afslutter kurset.

Parter 

  • TietgenSkolen
  • HF & VUC FYN
  • VUC Syd
  • Kolding HF og VUC

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 729.240,00 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU02V