Skip til primært indhold

Nyhedsbrev august 2021

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for august 2021

Nyhedsbrev august 2021

Herunder kan du læse de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for august 2021

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" august 2021

Klimacamp 2021


Regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark ville gerne høre unge syddanskeres bud på, hvordan et godt liv med mindre klimabelastning kan se ud.

Det fik de muligheden for, da Region Syddanmark igen i år arrangerede en Klimacamp for unge og politikere. Klimacampen blev gennemført i samarbejde med den grønne tænketank CONCITO og blev afholdt d. 3. september 2021 på Middelfart Gymnasium. Klimacampen var for unge på ungdomsuddannelser i Syddanmark. 

Diversitet i elevgruppen kan være en udfordring på nogle gymnasier. Hos Kolding Gymnasium vendes diversiteten til en fordel, når gymnasiet gennem projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" skaber øget trivsel blandt eleverne med fokus på fællesskaber.

Projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" fik støtte af Region Syddanmarks uddannelsespulje i 2020 med ønsket om at skabe bedre fællesskaber på skolen.

Eleverne havde tendens til at samle sig i grupper, der virkede ekskluderende, og klyngedannelserne påvirkede i høj grad uddannelsesmiljøet. Fællesskab skal være omdrejningspunktet for at skabe samling på tværs af elevgrupperne og øge trivslen på skolen.

Efteruddannelse af lærerne er ét af de virkemidler, der gøres brug af på Kolding Gymnasium. Lærerne skal nemlig rustes til at gå forrest i at fremme gode relationer, både på tværs af klasser, mellem lærer og elev og eleverne imellem. I kontrast til folkeskoleniveauet er det særligt på ungdomsuddannelserne, at ikke alle lærere føler sig lige godt fagligt rustede til at støtte eleverne i sociale og psykiske udfordringer.

I projektet bliver lærerne bl.a. introduceret for begrebet relationskompetence og lærer om forskellige måder at håndtere konkrete hverdagskonflikter på.

En stor del af projektet er implementering af en trivselsmodel, der består af elevtrivselsmoduler i undervisningen med fokus på trivsel, fællesskab, accept, konflikthåndtering og demokrati. Denne indsats skal øge sammenholdet i klasserne, og det gælder både i skoletiden og i fritiden.

Samtidig har gymnasiet stort fokus på at understøtte elevstyrede aktiviteter, så projektet mærkes "nedefra" og op. Her lægges der vægt på, at der findes aktiviteter for alle typer af elever - ikke alene de, der elsker fredagsbaren, men også de, der går op i sport, fritidslæsning, billedkunst eller andre fritidsinteresser. Helt konkret bliver denne del af projektet initieret af, at lærerne opfordrer eleverne til at tage initiativ til nye aktiviteter, klubber og events på skolen.

Oplever I en lignende udfordring på jeres skole eller ønsker I mere indblik i, hvordan trivsel kan øges gennem fællesskaber? Så tag gerne fat i regionens uddannelsesteam for mere information.

Projekt "Den didaktiske podcast" er et stærkt eksempel på, at det ikke nødvendigvis kræver gode læsefærdigheder at tage en uddannelse


I projektet er konceptet, at elevernes lærebøger omsættes til podcasts, der fungerer som et auditivt undervisningsmateriale. 


Op mod 25% af eleverne på erhvervsuddannelserne har læsevanskeligheder, og mange har vanskeligt ved at indlære teori og forbinde det til praksis via de traditionelle lærebøger. Derfor kan det virke næsten ulogisk, at lærebøger stadig er den mest brugte undervisningsmetode på erhvervsuddannelserne.

I projektet "Den didaktiske podcast", der er støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje, viser Center for anvendelse af it i undervisningen (CIU), hvordan lærebøgerne kan omsættes til undervisning på en ny måde.

Den Didaktiske Podcast udvikler og afprøver et nyt undervisningsmateriale, podcasts, der vil give eleverne andre læringsmuligheder og dermed bidrage til at fastholde dem i uddannelse. Samarbejdet projektledes af Center for anvendelse af it i undervisningen (CIU) og involverer fire erhvervsuddannelser. 

I projektet udvikles 16 podcasts á 15 minutter, og de fordeler sig i fire podcast til hver af følgende uddannelser:

  • EUD-Business
  • Tømrer
  • SOSU-assistent
  • Landbrugsuddannelsen

Alle podcasts tager udgangspunkt i kernestof og grundbegreber på de enkelte uddannelser og bygger på de tilknyttede lærebøger. På den måde formidles fagenes grundlæggende teoretiske begreber samtidig med, at begreberne forbindes til fagenes praktiske udøvelse. Ideen er at gøre undervisningsstoffet mere praksisnært og at udbygge undervisningsmaterialet med fx særlige elevinvolverende læringsaktiviteter.

For at sikre podcastenes relevans, set fra et elevperspektiv, udvikles de af erfarne lærere i tæt samarbejde med deres elever. 

En del af projektet er også afprøvningen af podcastene som undervisningsmateriale. Eleverne giver feedback på, hvordan det virker for dem at lære via podcasts

Ud over de involverede erhvervsuddannelser deltager en række forlag i projektet. 

Projektet gennemføres fra 2020 til 2022. 

Ønsker I yderligere indsigt i, hvilke erfaringer projektet har gjort sig med podcasts som undervisningsmateriale? Så tag gerne fat i regionens uddannelsesteam.

Campusmiljøer er ét af de nyere skud på stammen inden for det at nytænke tilgangen til ungdomsuddannelser i Region Syddanmark.

Flere steder i regionen er campus-samarbejderne indgået med en forhåbning om at bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Campusmiljøerne kan være med til at sikre, at frafaldet på én uddannelse ikke betyder, at den unge helt opgiver at tage en ungdomsuddannelse. Håbet er nemlig, at campusmiljøet gør det lettere at skifte fra én uddannelse til en anden. 

Et campusmiljø i Ribe

I Ribe er campusmiljøet blevet til med støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje i 2018. Samarbejdet er en fusion af Ribe Katedralskole (STX og HF) og Handelsgymnasiet Ribe (HHX, EUX og EUD). Ud over de eksisterende uddannelser blev HTX også en del af den nye Ribe Katedralskole. 

Projektet har bl.a. medført:

  • Udvidet brobygning til områdets grundskoler, 3.-10. klasse med workshops, besøg og forløb på Ribe Katedralskole.
  • Opstart af HTX i et samarbejde med Kjærgaard Landbrugsskole.
  • Faglige og sociale elevaktiviteter i arbejdet for at skabe et godt studiemiljø på tværs af ungdomsuddannelserne.

Projektet har haft god erfaring med især de nye brobygningsaktiviteter, der har vist, at eleverne i grundskolen får meget ud af at stifte bekendtskab med ungdomsuddannelserne tidligere i deres skoleforløb end den traditionelle brobygning tilbyder. 

Internt på den nye Ribe Katedralskole har det også vist sig, at lærerne, særligt i de mindre faggrupper, har meget gavn af at have flere fagfæller at sparre med. 

Projektet blev afsluttet i december 2020 og blev udført i et samarbejde mellem Ribe Katedralskole, daværende Handelsgymnasiet Ribe, grundskoler i Ribe og omegn, Aalborg Universitet Esbjerg, SDU, Nationalpark Vadehavet, Vadehavscentret og Kjærgaard Landbrugsskole.

Overvejer I et lignende projekt, eller ønsker I at vide mere om campus-samarbejde? Så tag gerne fat i regionens uddannelsesteam.

APPFWU01V