Skip til primært indhold

Anbefalinger om børn, unge og forældres brug af skærm

For mange familier er telefoner, tablets og andre skærme en fast del af hverdagen . Det har rejst bekymring for, om brug af skærme påvirker vores sundhed og trivsel negativt. Anbefalingerne har derfor fokus på, hvordan sundhed og trivsel kan påvirkes ved forskellige former for brug af skærm.

Undersøgelser viser, at brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark de seneste 10 år, og at brugen er hyppigst blandt de unge. Hver fjerde 15-årige pige er på de sociale medier mindst fire timer hver dag. Blandt de 13-årige drenge bruger hver tredje mindst fire timer om dagen mandag til fredag på at spille. I weekenden er tallene endnu højere. 

For at styrke børns sundhed og trivsel, er det blandt andet vigtigt med tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet, ligesom deres mulighed for også at indgå i gode fællesskaber i den fysiske verden, har betydning for deres trivsel.

Da brugen af skærm kan forskyde andre aktiviteter, der kan have betydning for barnets sundhed og trivsel, er det vigtigt, at forældre er bevidste om deres børns brug af skærm, og hvordan skærmen bruges. 

Anbefalingerne har fokus på, hvordan sundhed og trivsel kan påvirkes ved forskellige former for brug af skærm. Det er dog klart, at eksempelvis udsættelse af søvn kan skyldes mange forskellige ting, ligesom mobning og frygten for at gå glip af noget ikke alene er medierelaterede problemstillinger. Digitale medier kan dog være med til at forstærke nogle mekanismer blandt børn og unge, hvorved problemstillingerne bliver mere allestedsnærværende. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

1. Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn.

2. Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten.

3. Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af dagen, herunder fysisk aktivitet.

4. Interesser dig for dit barns digitale liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online.

5. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål.

6. Forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt.

Få mere viden på Sundhedsstyrelsens tema-site: https://www.sst.dk/da/Styrpaaskaerm

APPFWU01V