Skip til primært indhold

Om kræftpakkeforløb

Her kan du få mere viden om dit specifikke kræftpakkeforløb, ligesom du kan se, hvor du kan finde vejledning og rådgivning.

Behandling og udredning i et kræftpakkeforløb foregår forskellige steder i Region Syddanmark afhængigt af hvilken kræftform, det handler om.

Hvad er et kræftpakkeforløb?

Et kræftpakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er lagt til rette med faste krav til tidspunkter og indhold, og som i udgangspunktet følger et forløb, dedr er booket på forhånd. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling.

Læs mere om kræftpakker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du også finde pjecer med patientinformation om de enkelte kræftpakkeforløb. 

I Region Syddanmark vil vi på alle måder forsøge at leve op til de beskrevne pakkeforløb, men enkelte afdelinger har ikke altid den fornødne kapacitet, for eksempel fordi de mangler personale. Hvis Region Syddanmark ikke kan leve op til de fastsatte maksimale ventetider bliver patienter tilbudt undersøgelse eller behandling på andre sygehuse.

Vejledning & rådgivning

Hvis du som patient eller pårørende har brug for hjælp og vejledning om sundhedsvæsenet, kan du henvende dig til Region Syddanmarks Patientkontor.

På Patientkontoret er der ansat patientvejledere, der har til opgave at hjælpe dig med at løse de problemer, du står over for som patient eller pårørende. Patientvejlederne kan for eksempel hjælpe dig, hvis du vil klage over den behandling, du eller din pårørende har fået på et af regionens sygehuse. Vejlederne har tavshedspligt.

Her finder du telefonnummer og telefontider på Patientkontoret

Du kan også finde vejledning og rådgivning på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: www.cancer.dk

APPFWU02V