Skip til primært indhold

Behov for behandling opstod, mens jeg befandt mig i et andet EU/EØS-land

Jeg fik brug for behandling, mens jeg opholdt mig i et andet EU/EØS-land. Hvordan søger jeg om refusion?

Få svar på spørgsmål om hvordan du skal forholde dig i forhold til ansøgning af refusion, når du er blevet behandlet i et andet EU/EØS-land, og behovet for behandling opstod mens du befandt dig i landet.

Behov for behandling opstod mens jeg var i et andet EU/EØS-land

Det her dækker det blå EU-sygesikringskort 

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale. 

Du kan få den behandling, der er nødvendig under opholdet. Den behandlende læge afgør, om du har brug for behandling og hvilken behandling du har brug for.

Det blå EU-sygesikringskort dækker også nødvendig behandling, hvis du fx. har en kronisk sygdom, og selvom du ved på forhånd, at du kan få behov for behandling.

Det her dækker det blå EU-sygesikringskort ikke
Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke, hvis dit formål med opholdet er at få planlagt behandling eller hvis du er blevet behandlet af en privatpraktiserende sundhedsperson eller på et privathospital, som ikke er en del af den offentlige sygesikring i landet.

Du kan læse mere om planlagt behandling her.

Information om egenbetaling

 Hvis du får en regning, selvom du har vist dit blå EU-sygesikringskort, har du sandsynligvis fået en regning på egenbetaling.

En egenbetaling kan ikke refunderes. Hvis du er i tvivl om, du har fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du kontakte EU-sygesikring eller behandlingsstedet. 

Du finder information om EU-sygesikring her.

Sådan dækker det blå EU-sygesikringskort.

Bestil det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

Refusion søges hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Sådan søger du om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed for udgifter til behandling på offentlige sygehuse og klinikker. 

Hvis du ikke har vist det blå EU-sygesikringskort, eller hvis du har fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du søge refusion ved at sende en ansøgning, dine regninger og kvitteringer, en kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, EU-Sygesikring.

Du finder ansøgningsskemaet til refusion fra Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside her.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed modtager din ansøgning om refusion, sender de din sag til det land, hvor du modtog behandlingen.

Det skyldes, at det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Det er derfor også myndighederne i behandlingslandet, der afgør, hvor meget du kan få refunderet.

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ikke henvendelser om refusion vedrørende private sygehuse, som ikke er en del af den offentlige sygesikring.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes regionen på nedenstående adresse eller digitalt

Hvis du skal søge på vegne af en anden skal fuldmagt udfyldes og medsendes ansøgningen.

Send ansøgning om refusion, sammen med de bilag som er nævnt i ansøgningsskemaet, til:

Region Syddanmark
Sundhedsplanlægning
Damhaven 12
7100 Vejle

Skriv sikkert til Region Syddanmark. (Kræver login med MitID).

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ikke henvendelser om refusion vedrørende privatpraktiserende sundhedspersoner, som ikke er en del af den offentlige sygesikring.

Du kan læse mere om ansøgning om refusion for udgifter til anden behandling end sygehusbehandling her.

APPFWU02V