Skip til primært indhold

Nyhedsbrev januar 2022

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for januar 2022

Nyhedsbrev januar 2022

Herunder kan du læse de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for januar 2022.

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" januar 2022

De 9 projekter spænder bredt inden for Region Syddanmarks mål i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden”

Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark en særlig interesse i at styrke syddanskernes tyskkundskaber. Projektet ”Tysk i et karriereperspektiv” vil med karrierelæring samt et tæt samarbejde med erhvervslivet gøre unge bevidste om, at stærke tyskkundskaber kan skabe en spændende karrierevej, særligt når man bor i grænselandet.  

Derudover har regionsrådet prioriteret 2 projekter, der skal fremme unges kompetencer til et bæredygtigt samfund og bidrage til den grønne omstilling. Det gør de med projekterne ”Klima-kunderejsen mod et bæredygtigt byggeri” samt ”Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug”.

Der er yderligere støttet 2 projekter, der skal skabe adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark. Det drejer sig henholdsvis om et campus-samarbejde i Faaborg og et projekt, der understøtter gymnasiefusionen i Grindsted. Projekterne skal bl.a. være med til at skabe attraktive studie- og ungemiljøer for unge trods de faldende ungdomsårgange. 

Projekt om voksnes basale færdigheder

Derudover har HF & VUC Fyn fået støtte til projektet ”FVU og den kompetente samfundsborger”, som skal styrke voksnes basale færdigheder for at give dem kompetencer til arbejdsmarkedet.

Projekter der fremmer kompetencer til arbejdsmarkedet

Yderligere 2 projekter, som skal fremme kompetencer til arbejdsmarkedet, er ”I Got Skills 2023” og ”Europæiske kompetencer i Region Syddanmark”. Endelig har Tornbjerg Gymnasium i Odense fået støtte til et projekt, som skal styrke gymnasieelevernes teknologiforståelse i alle fag.

Hvem kan søge uddannelsespuljen?

Region Syddanmarks uddannelsespulje kan søges af offentlige ungdomsuddannelser og FGU'er i Syddanmark til forsøgs- og udviklingsaktiviteter. Øvrige parter kan indgå.

Næste frist for at ansøge uddannelsespuljen er 15. september 2022.

Projekt ARducation 

I projektet ARducation (2020-2022) samarbejder 3 erhvervsskoler og -gymnasier med Syddansk Universitet (SDU) om at implementere Augmented Reality (AR) i undervisningen. Ved hjælp af AR udvides eller forstærkes den visuelle oplevelse af virkeligheden med et virtuelt lag. Teknologien er stadig relativ ny, men i kraftig vækst. AR kendes allerede fra diverse spil og bruges derudover fx til at berige museumsoplevelser, visualisere produktionsprocesser i industrien samt i marketing, hvor kunder kan placere produkterne virtuelt i egne fysiske rammer.

Indtil videre har ca. 7.000 elever fra ungdomsuddannelser og grundskoler i Vestfyn, Svendborg og Sønderborg udforsket AR-apps, bragt AR ind i merkantile innovationsprojekter eller endda selv afprøvet AR-programmering. 24 undervisningsforløb er blevet gennemført og gentaget, flere af dem del- eller helvirtuelt i faser med Corona-nedlukning.

Erhvervslivet leverer inspiration og de udfordringer, som eleverne omsætter til bemærkelsesværdigt nytænkende løsninger

Aktuelt har merkantile grundforløbselever i Sønderborg fremstillet skoæsker med AR-koder. Dermed får kunder indsigt i skokoncernens forretningsetik og adgang til instruktionsvideoer og fantasy storytellings. På Vestfyn har Informatik-eleverne på HHX kodet og levendegjort FN’s Verdensmål i en AR-kube. Det er også blevet til augmenterede bykort i Sønderborg og til nye måder at præsentere malerfaget på i Svendborg. I samme by augmenterer HTX-elever aktuelt en faglig skattejagt til brobygningsformål, imens HHX samarbejder med Fremtidens Havn om at berige DGI’s Landsstævne med AR-effekter.

SDU bidrager med teknologisk og didaktisk ekspertise

Samlet kvalitetssikrer forskere undervisningsforløbene ved at benytte den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik. Modellen er samtidig blevet augmenteret af kandidatstuderende og er nu frit tilgængelig som en interaktiv app. ROBOdidaktik anvendes på teknologiworkshops for undervisere, til dialoger på skolerne og i seminarer på SDU.

Aktuelt er fokus på sluteventet d. 4. maj 2022 på SDU – følg med her: arducation.dk

Elever på fem syddanske ungdomsuddannelser igangsætter klimaindsatser

Efter en række workshops hen over efteråret og vinteren, hvor klimabevidste elever sammen med CONCITO har udarbejdet klimahandleplaner for deres skoler, er eleverne nu klar til at føre de konkrete klimainitiativer ud i livet på hhv. Vejen Business College, Odense Katedralskole, EUC Syd - Tønderafdelingen, Svendborg Gymnasium og Kolding Gymnasium.

Initiativerne spænder bredt

Lige fra flere skraldespande til affaldssortering, videoer og plakater om f.eks. klimavenlig mad, flere vegetarretter i kantinen, fællesspisning, tøjbyttedag, flere planter på skolen, foredrag til fællessamlinger og strikkedag, og de er alle led i Region Syddanmarks pilotprojekt, der skal føre til mere klimavenligt forbrug og adfærd på de fem ungdomsuddannelser, der deltager i pilotprojektet.

Sofie H. Hansen fra 3. årgang på Vejen Business College er en af de elever, der deltager i pilotprojektet. Hun siger:

- Vi har valgt to konkrete tiltag, der nu skal sættes i gang. Det ene er, at vi skal sortere vores affald bedre. Vi skal genanvende mere, og der er lavet videoer og underholdning, der fortæller eleverne, hvordan de skal gøre. Det andet tiltag handler om, at vi vil have mindre kød på vores kantinemenu, fordi kødproduktion udleder meget CO2. På det kommende midtvejsseminar bliver det spændende at høre erfaringer fra de andre skoler og få deres råd til, hvordan vi kan gøre det attraktivt, så det ikke føles som tvang, der kan gøre nogle sure.

Pilotprojekt slutter til foråret, og her vil regionen overveje muligheder for at udbrede konceptet til flere ungdomsuddannelser i Syddanmark.

Om pilotprojektet

Alle ungdomsuddannelser i Region Syddanmark har været inviteret til at deltage i pilotprojektet, som startede med et virtuelt kickoff-arrangement i august 2021. For at drive klimaindsatsen har de deltagende ungdomsuddannelser alle nedsat en udviklingsgruppe bestående af 10-15 elever og to skolerepræsentanter (undervisere, ledere, medarbejdere), der skal udarbejde en klimahandleplan og igangsætte indsatser. Udviklingsgrupperne deltager i et forløb faciliteret af CONCITO, hvor eleverne får viden og værktøjer til udvikle og igangsætte klimaindsatser på egen skole”.

Nyt Udvalg for Regional Udvikling

De 41 medlemmer af det nye syddanske regionsråd vedtog på regionsrådsmødet i mandags den endelige sammensætning af de i alt otte stående udvalg. Udvalget for uddannelse og arbejdskraft nedlægges, og udvalgets opgaver overgår til Udvalget for regional udvikling.

Udvalget for regional udvikling består af 11 medlemmer

Udvalgsformanden er Michael Nielsen (K), og næstformanden er Kim Johansen (S). De øvrige medlemmer er:

  • Anne Marie Geisler Andersen (R)            
  • Jens Wistoft (V)                                   
  • Tage Petersen (V)
  • Preben Friis-Hauge (V)                               
  • Lars Erik Hornemann (V)                               
  • Karsten Uno Petersen (S)                               
  • Meho Selman (S)                                 
  • Jørn Lehmann Petersen (S)                         
  • Martin Schmidt Konradsen (EL)  

Foruden uddannelsesområdet beskæftiger Udvalget for regional udvikling sig med helhedsperspektivet i regional udvikling, herunder en revideret regional udviklingsstrategi, regionalpolitiske problemstillinger i et planperspektiv, udviklings- og levevilkår, vidensopbygning, kultur, infrastruktur, kollektiv transport, grøn omstilling og klima, større byers betydning for væksten, internationalt og det dansk-tysk samarbejde m.v.

Læs mere om det nye Udvalg for regional udvikling.

APPFWU01V