Skip til primært indhold

Gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark

Region Syddanmark arbejder for at styrke adgangen til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen. For eksempel gennem campussamarbejder, fordeling af elever til STX og HF og gennem brede udbud af uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark.

Gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark

Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark er vigtigt for at sikre udvikling i regionen. Gode uddannelsesmuligheder har betydning for borgernes bosætning og er samtidig med til at understøtte lokalsamfundenes udvikling og bæredygtighed. Uddannelsesudbud har også betydning for adgangen til arbejdskraft for lokale virksomheder og det offentlige arbejdsmarked. Antallet af unge, som står over for at skulle vælge en uddannelse, falder i store dele af regionen, særligt i de tyndt befolkede områder. Samtidig søger mange unge til de større byer uden for regionen for at uddanne og bosætte sig. Derfor arbejder Region Syddanmark for at skabe gode uddannelsesmuligheder i hele regionen.

Kontakt uddannelsesteamets medarbejdere, der arbejder med gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V