Skip til primært indhold

Fakta om sclerose

Få et overblik over de tre typer af sclerose og de forskellige symptomer, sygdommen kan give.

Attakvis sclerose

Mere end otte ud af ti, der diagnosticeres med sclerose, har attakvis sclerose. Den er kendetegnet ved attaks, som er angreb, der kan vare i dage, uger eller måneder. Under et attak kan man opleve symptomer som eksempelvis føleforstyrrelser, nervesmerter og nedsat kraft i arme og ben. Det er ofte i forbindelse med et attak, at man får mistanke om sclerose og går i gang med udredning for at få stillet en diagnose.

Primær progressiv sclerose

Med primær progressiv sclerose bliver man gradvist dårligere over tid. Det kan være svært at spotte de første symptomer på sygdommen, fordi generne langsomt tiltager gennem en årrække. Der kan for eksempel være tale om et langsomt funktionstab i armene eller en gradvist dårligere gang. Diagnosen bliver typisk stillet væsentligt senere ved primær progressiv sclerose – i gennemsnit omkring 50-årsalderen.

Sekundær progressiv sclerose

De fleste med attakvis sclerose vil overgå til at have sekundær progressiv sclerose efter 20-25 år. Denne type er karakteriseret ved en generel forværring af ens funktionsniveau, hvor man gradvist bliver dårligere over tid. Man kan fortsat opleve attaks, men de bliver færre med tiden.

 

Når man skal forstå, hvad sclerose er, kan man forestille sig en ledning, hvor isoleringen rundt om er gået i stykker. Det skaber 'signalforvirring' fra hjernen og ned til f.eks. benene. Det er altså ikke benet, der er i stykker, men signalet fra hjernen til benet, der ikke når frem.

Sclerose i tal

  • I Danmark lever over 18.000 mennesker med diagnosen Multipel Sclerose. 2/3 er kvinder, og 1/3 er mænd.
  • Danmark er et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af sclerose målt pr. 100.000 indbyggere.
  • Over halvdelen af alle patienter oplever de første symptomer, når de er mellem 20 og 40 år gamle, men sygdommen kan ramme i alle aldre.
  • Det er umuligt at forudsige sygdomsforløbet nøjagtigt for den enkelte person med sclerose.
  • Der findes ingen medicinsk behandling, som kan helbrede sclerose, men der er flere former for behandling, som kan bremse sygdommens udvikling og afhjælpe symptomer og følgevirkninger.
     
APPFWU01V