Skip til primært indhold

Praktik i forlængelse af din professionsbacheloruddannelse

I samarbejde med professionshøjskolerne uddanner regionen sygeplejersker, pædagoger, radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødre.

Klinik og praktikophold

I disse uddannelser består op mod halvdelen af uddannelsestiden af klinik/praktikophold, hvor de studerende lærer at omsætte de teoretiske kompetencer i praksis. 

Til at bistå læringsforløbet for de studerende er der på institutionerne ansat vejledere, som varetager de konkrete læringsforløb og deltager i evalueringen af studerendes kompetencer.

Læs mere om uddannelserne på de forskellige Professionshøjskoler


 
 

Kontakt

Tine Hald

Tine Hald

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 10 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Lisbeth Ebsen-Hansen

Lisbeth Ebsen-Hansen

Specialkonsulent

Koncern HR Sundhedsuddannelser


28 99 47 00 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
Thomas Vesterager Mathiess

Thomas Vesterager Matthies

AC-Fuldmægtig

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 72 81 06 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU01V