Skip til primært indhold

Digitaliserings- og Innovationsudvalget

Udvalget beskæftiger sig med strategier for digitalisering og anvendelse af it-løsninger rettet mod patienter, brugere og borgere, som bl.a. kan understøtte og forbedre regionens muligheder for at yde behandling af patienter, herunder regionens anskaffelse og ibrugtagning af nyt elektronisk patientjournal/ patientadministrativt system (EPJ/PAS). Udvalget beskæftiger sig desuden med it- og informationssikkerhed.

Kommende møder i Digitaliserings- og Innovationsudvalget

APPFWU01V