Skip til primært indhold

Du kan gøre dagen lidt bedre for en ældre med anden etnisk baggrund

Nogle ældre med anden etnisk baggrund har svært ved at finde rundt i sundhedsvæsenet. Som frivillig kan man være med til at hjælpe dem med at finde frem til de rette tilbud i kommunen, når de udskrives fra hospitalet.

Mange ældre med anden etnisk baggrund har et godt og trygt ældreliv. Men – der sidder også nogle, som ikke har det godt. Vi hører bare ikke om dem, før de bliver et 112-opkald og indlagt på en akutafdeling.

Det skal og kan der laves om på, og det arbejder bl.a. sygeplejerske og professor Dorthe Nielsen på.

Hun forsker i ulighed i sundhed og har i mange år forsøgt at lette ældre indvandreres adgang til sundhedsvæsenet. For tre år siden blev hun udnævnt til professor i sårbarhed på Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet ved Syddansk Universitet.

Det nytter med en mentor

I de sidste tre år har hun været ansvarlig for et projekt, som gik ud på at undersøge, hvordan man kan hjælpe patienter med anden etnisk baggrund i overgangen fra hospital til kommunale eller andre sundhedstilbud i lokalområdet.  Altså – hvad gør man, når man bliver udskrevet fra hospitalet?

Her viste det sig, at det gav stor livskvalitet for patienterne, når de fik tilknyttet en tosproget peer-mentor, som er en frivillig person, som hjælper patienten på vej igennem systemet. Et ekstra menneske i patientens liv, som giver tryghed, og som patienten har tillid til. Ud over at give mening for patienten gav det også god mening for det sundhedsfaglige personale, kommunerne og de frivillige peer-mentorer selv.

Resultaterne fra dette projekt er så gode, at tilbuddet er blevet permanent i Indvandrermedicinsk Klinik i Odense.

Ældre har brug for mentor

Nu skal Dorthe Nielsen, i samarbejde med specialkonsulent og tovholder Lisa Duus, i gang med at undersøge, om det også kan forbedre livet for ældre med anden etnisk baggrund at få en peer-mentor, som kan hjælpe dem med at få de rigtige tilbud i kommunen, når de udskrives fra hospitalet.

Dette nye projekt gælder ældre, som er socialt isolerede og har mange problemer, men som kan håndtere udfordringerne, når de bare får den rette støtte. Geografisk gælder det i første omgang Ærø Kommune og efterfølgende i Odense og Svendborg kommuner, når der er økonomi til dette.

Brug for frivillige

- Mange ældre patienter har det svært ved overgangen mellem hospitalet og kommunen. Og er du ældre med anden etnisk baggrund, forstår du måske ikke det, du får at vide. Der kan være en helt konkret sprogbarriere, eller måske opfatter og omtaler du sygdom på en helt anden måde end sundhedspersonalet gør. Det spiller også ind, at sundhedspersonalet ikke altid er klædt helt på til at støtte og drage omsorg for patienten med en anden kulturel baggrund og sprogbarrierer, siger Dorthe Nielsen og fortsætter:

- Det er lige her, vi har brug for frivillige, som kan tænke sig at være dette ekstra menneske i den ældres liv, siger Dorthe Nielsen og forklarer, at man som peer-mentor vil blive sat sammen med en ældre ud fra interesser eller andet, man har til fælles, så man har noget at tale om og skabe et fællesskab ud fra.

Kursus og vejledning

Som peer-mentor bliver man ikke bare kastet ud i arbejdet. Man får et kursus, som blandt andet handler om sygdomme, samarbejdet mellem hospital og kommune, etik og tavshedspligt. Undervisningen varetages af læger, sygeplejersker og socialrådgiver fra hospitalet og forebyggelseskonsulenter og ergo- og fysioterapeuter fra kommunen. Der er også vejledning undervejs, og man skal ikke påtage sig mere, end man kan magte.

- Mange har måske den opfattelse, at ældre med indvandrerbaggrund altid har en familie, der kan hjælpe. Men måske har familien selv sproglige eller andre udfordringer, måske befinder børn og børnebørn sig i et helt andet land, eller måske er der ingen familie, forklarer Dorthe Nielsen og understreger, hvor vigtigt det er, at nogen hjælper de ældre, så de ikke udskrives til uvished:

- Når der er en peer-mentor, så ved vi, at den ældre har nogen, som følger dem på rette vej, når de udskrives fra hospitalet.

Mail hvis du vil hjælpe

Hvis du har fået lyst til at blive peer-mentor, så kan du maile til sygeplejerske og professor Dorthe Nielsen, Indvandrermedicinsk Klinik, på mail: Dorthe.Nielsen@rsyd.dk 

APPFWU02V