Skip til primært indhold

Seksuelle overgreb/Center for voldtægtsofre

Hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, kan du få hjælp og vejledning på et af regionens to centre for voldtægtsofre. Centrene har åbent for personlig eller telefonisk henvendelse døgnet rundt.

Telefonnumre

Center for Voldtægtsofre, Odense: 6541 2348

Center for Voldtægtsofre, Kolding: 7636 3196

Hjælp ved seksuelle overgreb

Center for Voldtægtsofre er et tilbud til både unge og ældre, kvinder og mænd, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Centrets læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter giver dig:

  • Omsorg og støtte
  • Lægeundersøgelse – blandt andet med henblik på at forebygge graviditet
  • Tilbud om sikring af beviser, så du kan anmelde overgrebet til politiet
  • Vejledning og rådgivning
  • Eventuelt en henvisning til en psykolog.

Gode råd

For at personalet på Center for Voldtægt kan hjælpe dig bedst muligt, er det i forhold til sikringen af beviser vigtigt, at du:

  • Ikke vasker dig, før du kommer på centeret
  • Ikke skifter tøj, men medbringer skiftetøj, hvis det er muligt
  • Ikke renser negle, friserer dig eller børster tænder
  • Ikke spiser eller drikker.

Se adresser og hjemmesider for de to Centre for Voldtægtsofre i Region Syddanmark

Odense Universitetshospital
Indgang 55, 1. sal
Kløvervænget 23, 
5000 Odense C
Telefon: 65 41 23 48

Besøg hjemmesiden for Center for Voldtægtsofre, Odense.

Find vej til Center for Voldtægtsofre i Odense

Sygehus Lillebælt, Kolding
Akutafdelingen,
Sygehusvej 28
6000 Kolding
Telefon: 76 36 31 96

Besøg hjemmesiden for Center for Voldtægtsofre, Kolding.

Find vej til Center for Voldtægtsofre i Kolding

APPFWU01V