Skip til primært indhold

Jeg tog til et andet EU/EØS-land for at få sygehusbehandling

Jeg tog til et andet EU/EØS-land for at få sygehusbehandling - kan jeg få refunderet mine udgifter?

Her kan du finde information om mulighederne for refusion, hvis du har været i et andet EU/EØS-land for at få sygehusbehandling.

  • Læs mere om refusion
  • Læs om de bilag, som skal vedlægges
  • Find den adresse din ansøgning og bilag skal sendes til
  • Her får du hjælp og information om dine rettigheder

Informationer om muligheder for refusion, når jeg tog til et andet EU/EØS-land for at få sygehusbehandling

Hvis du har været henvist til undersøgelse eller behandling på et sygehus, og du har valgt at modtage behandlingen på et sygehus i et andet EU/EØS-land, kan du efterfølgende søge om at få refunderet udgifterne eller en del af udgifterne.

Regionen kan kun refundere et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sygehusvæsen i Danmark (DRG-takst). Refusionen af udgifter til sygehusbehandling kan ikke overstige din faktiske udgift til behandling i et andet EU/EØS-land.

Vær opmærksom på, at refusion kan være betinget af, at du har en forhåndsgodkendelse. 

Ansøgningsskema til refusion af udgifter til sygehusbehandling

Du finder flere informationer om forhåndsgodkendelse på denne side

Ud over ansøgningen skal du vedlægge disse bilag:

  • kopi af aktuel lægehenvisning til sygehusbehandling
  • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente flere oplysninger om dine helbredsforhold med videre, som er nødvendige og relevante for at kunne vurdere din ansøgning
  • en beskrivelse fra det udenlandske sygehus/klinik af den behandling, som du ønsker at modtage forhåndsgodkendelse til
  • dato for din behandling på det udenlandske sygehus eller klinik
  • pristilbuddet fra det udenlandske sygehus eller klinik.

Det er vigtigt, at du vedlægger alle disse oplysninger for at din ansøgning kan behandles og skriver dit cpr-nummer på alle bilagene.

Bor du uden for Danmark? 

Hvis du ikke bor i Danmark skal du også vedlægge:

  • en kopi af dit særlige sundhedskort

Søger du om refusion for sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land, skal ansøgningen sendes til Region Syddanmark.

Send ansøgningen om refusion sammen med de bilag, som er nævnt i ansøgningsskemaet til:

Region Syddanmark
Sundhedsplanlægning
Damhaven 12
7100 Vejle

Eller du kan sende ansøgningen til os via digital postkasse:

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt. Det kan tage op til 8 uger at behandle din ansøgning.

Afgørelsen på din ansøgning bliver sendt til din digitale postkasse.
Tilskuddet overføres direkte til din Nemkonto. 

APPFWU02V