Skip til primært indhold

Regionssekretariat og Jura

Afdelingens primære opgaver omhandler sekretariatsbetjening af direktionen, regionsrådet, forretningsudvalget og andre udvalg inden for sundhedsområdet og inden for administrationen. Afdelingen yder desuden juridisk bistand til alle afdelinger, sygehuse og institutioner, og sagsbehandler inden for forskellige sagsområder.

Kort præsentation af Regionssekretariat og jura

Regionssekretariat og jura sekretariatsbetjener – og yder juridisk rådgivning til regionens øverste politiske og administrative ledelse. Herunder sekretariatsbetjener afdelingen bl.a. direktionen, regionsrådet, forretningsudvalget, de stående udvalg på sundhedsområdet, brugerråd, koncernledelsesforum og dialogmøder.

Afdelingen yder desuden juridisk bistand til alle afdelinger, sygehuse og institutioner. Udover generel rådgivningsbistand varetager Team Jura sagsbehandlingen inden for forskellige sagsområder.

APPFWU01V