Skip til primært indhold

HR Sundhedsuddannelser

Afdelingen har som vision at arbejde med Uddannelse til fremtidens sundhedsvæsen. Afdelingen prioriterer et konstruktivt samarbejde med driftsorganisationerne, stabe og eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet

Afdelingen prioriterer et konstruktivt samarbejde med driftsorganisationerne, stabe og eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet vedrørende:

  • Den rette dimensionering og de rigtige uddannelsestilbud
  • Administration og rekruttering til uddannelsesstillingerne
  • Bidrage systematisk til kvalitet og indhold i uddannelserne
  • Præge udviklingen og tale med om det, vi har forstand på
  • Bindeled mellem det kliniske, administrative og politiske niveau

Afdelingen arbejder med grund- og specialuddannelse, lægelig videreuddannelse, planlægning, koordinering og udvikling på uddannelsesområdet generelt i Region Syddanmark er hovedområderne for HR Sundhedsuddannelser.

Opgaver i forhold til ansættelsesproceduren for lægers hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd er en vigtig del af HR Sundhedsuddannelser. Vejledning, rådgivning og øvrig sekretariatsbetjening til forskellige aktører indenfor lægelig videreuddannelse hører også til opgaverne i afdelingen.

Planlægning, koordinering og udvikling på uddannelsesområdet generelt i Region Syddanmark, eksempelvis​ indenfor de sundhedsfaglige bacheloruddannelser og erhvervsuddannelserne, er også opgaver, der håndteres af HR Sundhedsuddannelser.

Specialuddannelser (sygeplejersker i Anæstesi, Intensiv m.fl.) og andre efter- og videreuddannelser af læger, sygeplejersker m.fl. er organisatorisk også placeret under HR Sundhedsuddannelser.

Afdelingen består af 17 medarbejdere.

Læs mere om opgaverne vi løser i forhold til den lægelige videreuddannelse på lægelig videreuddannelses hjemmeside


Læs mere om de grunduddannelser, videreuddannelser og specialuddannelser vi udbyder

APPFWU01V