Skip til primært indhold

Koncern HR

Rekruttering, uddannelsesaktiviteter, ledelses- og organisationsudvikling samt specialistopgaver inden for HR er nogle af de vigtige strategiske og koordinerende opgaver, som Koncern HR løser for koncernen og for Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehuse og socialområde.

Som central HR afdeling og stab i regionshuset varetager Koncern HR en række driftsopgaver og tværregionale projekter. For eksempel indenfor leder- og talentudvikling, sundhedsuddannelser og arbejdsmiljø.

Koncern HR rådgiver om, udvikler og løser HR-opgaver på koncernniveau, som komplementerer de lokale HR-afdelinger på sygehusene. En funktion som direkte HR for Regionshuset og socialområdet er en yderligere hovedopgave for Koncern HR. 

Koncern HR består af 5 afdelinger
Koncern HR er organiseret med en HR-direktør og 5 afdelingschefer.

I alt er ca. 85 medarbejdere beskæftiget i Koncern HR.

Organisationsdiagram og hovedområder for Koncern HR

Få et overblik over hovedområderne i de 5 afdelinger i organisationsdiagrammet for Koncern HR. 

Organisationsdiagram HR i Region Syddanmark

Hovedområder for HR sekretariat, Arbejdsmiljø og Rekruttering

 • Arbejdsmiljø
 • HR - kommunikation
 • Hovedudvalg og MED-system
 • Ledelsesbetjening
 • Rekruttering

Hovedområder for HR Jura og Forhandling

 • Ansættelsesforhold
 • Lønforhandling
 • Personalejura
 • Personaleprocesser
 • Fortolkning af overenskomster og arbejdstidsregler

Hovedområder for HR Løn og Analyse

 • Løn
 • Økonomi og analyse
 • Feriefond
 • Tjenestemandspension

Hovedområder for HR Sundhedsuddannelser

 • Lægers videreuddannelse
 • Grund og specialuddannelse

Hovedområder for HR Ledelsesakademiet

 • Lederuddannelse og konsulentydelser
 • E-læring
 • Efter- og videreuddannelse (kurser)
 • Kursusadministration
APPFWU02V