Skip til primært indhold

Bo Libergren, Venstre

Bo Libergren er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Venstre. Her finder du kontaktoplysninger på Bo Libergren.

Regionsrådsformand

Bo Libergren
Sukkeræble Have 19
5210 Odense NV
Tlf.: 29 20 18 00
Mail: bl@rsyd.dk

 

Stephanie Lose

Medlem af:

Forretningsudvalget (formand)


Udpeget til:

Bestyrelsen for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding

Sundhedssamarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget vedr. almindelig og vederlagsfri fysioterapi

Samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp

Koordinationsudvalget på tandlægeområdet

Samarbejdsudvalget vedr. almen lægehjælp

Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik

Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi

Praksisplanudvalget

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Den fælles kommunale og regionale politiske styregruppe for Samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Politisk styregruppe for Brørup Sundhedscenter

Politisk styregruppe for Nyborg Sundhedshus

Politisk styregruppe for Sundhedscenter Haderslev

Politisk styregruppe for Varde Sundhedshus

Politisk styregruppe om samarbejdet mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på sundhedsområdet

Politisk styregruppe for Politisk Styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

Regionernes Lønnings- og takstnævn

Sagkyndig retsmedlem til Østre landsretskreds

Sundhedsklynge Fyn

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland

APPFWU01V