Skip til primært indhold

Bo Libergren, Venstre

Bo Libergren er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Venstre. Her finder du kontaktoplysninger på Bo Libergren.

Regionsrådsformand

Bo Libergren
Sukkeræble Have 19
5210 Odense NV
Tlf.: 29 20 18 00
Mail: bl@rsyd.dk

 

 

Stephanie Lose

Medlem af:

Forretningsudvalget (formand)

Særligt udvalg vedrørende dansk-tysk samarbejde


Udpeget til:

Regionernes Lønnings- og takstnævn

Sagkyndig retsmedlem til Østre landsretskreds

STRING-netværket

Den politiske udviklingsgruppe for Klimaalliancen

Politisk repræsentant for forretningsudvalget for Klimaalliancen

Politisk følgegruppe Grindsted

Politiske følgegruppe Himmark Strand

Sundhedssamarbejdsudvalget

Den fælles kommunale og regionale og politiske styregruppe for Samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Politiske styregruppe for Nyborg Sundhedshus

Politisk syregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia

Politisk styregruppe om samarbejdet mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på sundhedsområdet

Politiske styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

Sundhedsklynge Fyn

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland

Styregruppen for Erhvervsfyrtårnet, Grøn Energi og Sektorkobling

APPFWU02V