Skip til primært indhold

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn tilbyder bo- og dagtilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning samt autisme. Der er tilbud til borgere med stort plejebehov eller med behov for en struktureret hverdag. Centeret har en anerkendende tilgang til den faglige udvikling, pædagogikken, samarbejdet og ledelsen. Tilbuddene er både almene og specialiserede. Centeret har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, hvis det efterspørges.

Målgruppe

Borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning samt autisme. Det kan være borgere, som er mobile og immobile, borgere som ikke har sprog og som har behov for hjælp til de fleste dagligdags funktioner. Borgerne kan også være udadreagerende, selvskadende, have psykiske tillægshandicaps eller en psykiatrisk problemstilling. Centeret har endvidere tilbud til borgere, der har behov for sondeernæring, samt til borgere med udviklingshæmning og demens.

Centeret har en afdeling i Kerteminde til personer med Prader Willi syndrom.

Læs mere på Handicapcenter Fyns hjemmeside

Ydelsen omfatter 

Serviceloven: § 66, stk. 1, nr. 6, § 85,  § 104, § 107 og § 108, samt Almen Bolig Loven § 105, stk.2

Ledelse

Centerchef Brian D. Hansen
Leder for Kvalitet og Udvikling Annette Kjærgaard
 

Afdelinger

  • Aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj i Nyborg
  • Aktivitets- og samværstilbuddet Nordlys i Nyborg
  • Børnehusene Stjernen i Odense
  • Engbo i Kerteminde
  • Engbo i Nyborg
  • Grejsdalen i Nyborg
  • Skovhuse i Nyborg
  • Skærehaven i Nyborg

Handicapcenter Fyn

Brian Damberg Hansen

Centerchef

Handicapcenter Fyn


9944 1001

Annette Kjærgaard

Leder for Kvalitet og Udvikling

Handicapcenter Fyn


9944 1002

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn

Skaboeshusevej 92, 5800 Nyborg


99441000
APPFWU01V