Skip til primært indhold

Frit sygehusvalg

Bliver du henvist til udredning, undersøgelse eller behandling på et sygehus, kan du frit vælge, hvilket sygehus du vil henvises til.

Hvad er frit sygehusvalg

Når du henvises til udredning, undersøgelse eller behandling på et sygehus, kan du frit vælge hvilket af de offentlige sygehuse eller udvalgte specialsygehuse i Danmark, du ønsker at blive henvist til. Du har altså frit sygehusvalg, og din praktiserende læge sender derfor din henvisning til det offentlige sygehus, du ønsker. Du kan rådføre dig med din læge herom, men beslutningen er din.

Sådan foregår det

Når sygehuset har modtaget en henvisning fra din praktiserende læge, modtager du indenfor 8 hverdage et indkaldelsesbrev, hvor bl.a. dine rettigheder samt tid og sted for udredning, undersøgelse og behandling er oplyst.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit sygehusvalg, efter at du har modtaget indkaldelsesbrevet, f.eks. fordi et andet sygehus viser sig at have kortere ventetid, kan du kontakte den afdeling, som har indkaldt dig og bede personalet om at sende din henvisning videre til det sygehus, du ønsker. Du kan også kontakte Patientkontoret på tlf. 76631490 for vejledning i forhold til ovenstående.

Henvendelser omhandlende psykiatri rettes til psykiatriens patientvejleder på tlf. 76631098.

På www.mitsygehusvalg.dk kan du se sygehusenes ventetider.

Frit sygehusvalg ved akut indlæggelse

Hvis du bliver bragt akut til sygehuset (f.eks. med ambulance), vil dette typisk være til nærmeste akutsygehus. Hvis du efter den akutte fase har behov for indlæggelse, udredning, undersøgelse eller behandling, har du frit sygehusvalg. Forhold vedrørende overflytning af forløb, aftales med personalet på de pågældende sygehuse.

Du bør være opmærksom på, at du selv skal sørge for transport i forbindelse med overflytning mellem sygehuse, og at frit sygehusvalg i øvrigt kan være begrænset som følge af sygehusets kapacitet. 

Fritvalgspatienter kan i nogle tilfælde afvises

En sygehusafdeling som varetager funktioner på regions- eller højt specialiseret niveau, kan desuden afvise at modtage fritvalgspatienter. Dette kan være tilfældet, hvis hensyn til patienter fra egen region eller patienter med behov for eksempelvis behandling på specialfunktionsniveau ellers tilsidesættes.

Indlagte i henhold til dom skal godkendes af anklagemyndigheden

Patienter med psykiatriske lidelser, som er indlagt i henhold til dom, vil i nogle tilfælde kunne benytte sig af det frie sygehusvalg. Det skal dog godkendes af anklagemyndigheden. Der vil altså være tale om en konkret vurdering.

Specielt vedrørende befordringsgodtgørelse - tilskud til transport

Benytter man som patient sig af frit sygehusvalg, skal man selv sørge for befordring og får som udgangspunkt ikke refunderet transportudgifter.

Regionen kan dog refundere dine udgifter til transport svarende til nærmeste sygehus i regionen, som varetager den pågældende behandling, hvis du opfylder kriterierne for at få tilskud til transport. Her kan du se hvilke kriterier der for at få tilskud til transport

Kun hvis du er henvist til en højt specialiseret behandling, der ikke kan foretages i Region Syddanmark (jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan) har du ret til befordring/refusion til et sygehus i en anden region.

APPFWU02V