Skip til primært indhold

Høring af samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet vedlagte høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.

Høringen er afsluttet

Høringen er afsluttet og samarbejdsaftalen er godkendt. 

Find samarbejdsaftalen på regionens hjemmeside

___________________________________________________________________

Samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark sendes i høring

Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at høringsudkastet sendes i høring.

Samarbejdsaftalen omhandler voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD i Region Syddanmark. Afsættet for samarbejdsaftalen er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 syddanske kommuner fra 2011. Den eksisterende samarbejdsaftale er revideret i henhold til den nuværende praksis og med fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 14. oktober 2021 til 3. december 2021.

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag den 3. december 2021.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til samarbejdsaftale for voksne med PTSD  i Region Syddanmarks (åbner nyt vindue) - ikke længere aktiv, fristen er udløbet. 

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort.

Se indkomne høringssvar

Se indkomne høringssvar nederst på siden.  

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

 • Louise Schwartz, afdelingschef Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark på e-mail Louise.Schwartz@rsyd.dk eller tlf. 23 64 21 43
 • Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, på e-mail jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk eller tlf. 24 98 80 27
 • Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune på e-mail line.christensen@fredericia.dk eller tlf. 20 92 67 24

Den videre proces

Samarbejdsaftaleudkastet vil efter endt høringsperiode blive tilrettet og behandlet i Følgegruppen for uddannelse og arbejde og forventes godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 21. januar 2022 og endelig godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022.

Høringsparter

 • De 22 syddanske kommuner (alle kommuner individuelt)
 • Det fælleskommunale sundheds- og socialsekretariat i Syddanmark.
 • Socialdirektørforum
 • Sygehusenhederne i Region Syddanmark
 • Bestyrelsen for RCT – RehabiliteringsCenter for Traumatiserede
 • Praktiserende Lægers Organisation Syddanmark
 • SIND
 • Bedre Psykiatri
 • LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
 • Angstforeningen – Region Syddanmark
 • Depressionsforeningen
 • Veteranhjem
 • Forsvaret, Veterancentret
 • Rigspolitiet
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Kirkens Korshær
 • KFUM’s Sociale arbejde
 • De hjemløses Landorganisation
 • Røde Kors
 • Kommunernes Gadesygeplejersker  

Høringsbrev

Under Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og arbejde udarbejdet vedlagte høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.

Samarbejdsaftalen omhandler voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD i Region Syddanmark.

Afsættet for samarbejdsaftalen er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 syddanske kommuner fra 2011. Der er sket meget på området, siden den første samarbejdsaftale, herunder nye regionale funktioner på PTSD-området, jf.  Sundhedsstyrelsens specialeplan, veterancentre, tilbud i Forsvaret og pakkeforløb for PTSD i psykiatrien. Samarbejdsaftalen er opdateret i henhold til den nuværende praksis og der er fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes.

Høringsudkastet til samarbejdsaftale indeholder en række fælles kapitler på tværs af målgrupperne. Derudover indeholder samarbejdsaftalen særskilte beskrivelser for de tre målgrupper, der er udarbejdet med bagrund i en kortlægning blandt de relevante aktører. Aktører med kontakt til målgruppen har således primo 2021 fået tilsendt et spørgeskema til at afdække aktiviteter inden for henholdsvis opsporing, udredning, behandling og viderehenvisning samt samarbejdsflader for målgruppen.

Høringsudkastet er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller tværsektorielle udvalg, eksempelvis lokale samordningsfora og kommunalt lægelige udvalg.

Afgivelse af høringssvar og høringsfrist

Høringssvar kan afgives fra den 14. oktober 2021 via høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside. Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden. Høringssvarene bliver løbende offentliggjort på høringsportalen på Region Syddanmarks hjemmeside.

Sidste frist for afgivelse af høringssvar er fredag den 3. december 2021

Spørgsmål til høringen kan rettes til:

 • Louise Schwartz, afdelingschef Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Region Syddanmark på e-mail Louise.Schwartz@rsyd.dk eller tlf. 23642143
 • Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, på e-mail jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk eller tlf. 24988027
 • Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune på e-mail line.christensen@fredericia.dk eller tlf. 20926724
  Venlig hilsen

Den videre proces

Følgegruppen for uddannelse og arbejde forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter indstilles samarbejdsaftalen til endelig behandling i Det Administrative Kontaktforum den 21. januar 2022 og endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022.
 

Formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Yelva Bjørnholt Jensen, Koncernchef Fredericia Kommune  og  

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark


Udarbejdet af: Følgegruppe for uddannelse og arbejde.
Dato: 11-10-2021

 

Indkomne høringssvar

Høringssvar er indsendt: 25.11.21

Høringssvar er vedhæftet i en pdf. 

Arbejdsmarkedsafdelingen i Sønderborg Kommunes høringssvar til samarbejdsaftale for borgere med PTSD i Region Syddanmark.pdf (nyt vindue).

Holger Drachmanns Plads 5, 6400 Sønderborg. 

Høringssvaret er manuelt uploadet af Region Syddanmark 29.11.21

Indsendt: 18.11.21

Bestyrelsen for RCT-RehabiliteringsCenter for Traumatiserede har den 17.11.21 behandlet høringsudkast til en ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD i Region Syddanmark.
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til udkastet.

Gravene 16, 1, 6100 Haderslev

Høringen er manuelt publiceret af Region Syddanmark 29.11.21, grundet tekniske problemer. 

Indsendt: 18.11.21

Veterancentret støtter op om arbejdsgruppens arbejde og har ingen tilføjelser til den forelagte samarbejdsaftale.

 

Veterancentret
Garnisonen 1, 4100 Ringsted 

 

Høringen er manuelt publiceret af Region Syddanmark 29.11.21, grundet tekniske problemer. 

Høringssvar er indsendt: 30.11.21

Vedhæftet høringssvar fra Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

02.12.21

Høringssvar er vedhæftet i pdf.
Læs høringssvar fra Fællekommunalt Sundhedssekretariat

Indsendt: 02.12.21
Fællekommunalt Sundhedssekretariat
Christian X’s vej 39

Høringssvar er vedhæftet i pdf. 
Læs høringssvar fra Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Indsendt: 03.12.21
Psykiatrien i Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 25, bygning P

I anledning af Region Syddanmarks høring vedr. tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD, kan Fyns Politi oplyse, at vi ikke har nogle bemærkninger til samarbejdsaftalen.

Med venlig hilsenChristina Krogh Jakobsen
Anklager

Fyns Politi
Ledelsessekretariatet
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C

Indsendt: 03.12.21

APPFWU02V