Skip til primært indhold

Nyhedsbrev juni 2022

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for juni 2022

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" juni 2022

Ny analyse afdækker syddanske unges personlige, sociale og demokratiske kompetencer

Hvordan vurderer syddanske unge deres egne personlige, sociale og demokratiske kompetencer? Det har vi i Region Syddanmark forsøgt at finde svar på i en undersøgelse blandt 1418 syddanskere i alderen 16-19 år. 

Formålet med analysen er at give de syddanske ungdomsuddannelser og FGU’er et bedre vidensgrundlag, når de ønsker at igangsætte indsatser, der skal fremme elevernes personlige, sociale og demokratiske kompetencer. 

Uddrag af analysens resultater

Analysen peger overordnet på, at unge vurderer deres personlige kompetencer svagere end deres sociale og demokratiske kompetencer. Således oplever halvdelen af de adspurgte unge i forskellig udstrækning nervøsitet ved problemer. Tilsvarende er det kun lidt over halvdelen af de unge, der svarer, at de har let ved at finde ud af, hvad de vil og sætte mål for sig selv.

Dykker man ned i analysens resultater, viser det sig, at:

 • piger generelt vurderer deres personlige kompetencer, herunder tiltro til egne evner, svagere end drenge
 • unge på erhvervsuddannelser vurderer sig selv mere målrettede og har mere tiltro til, at de kan løse opgaver end andre unge.

Unge har generelt stærke sociale kompetencer. Analysen viser, at:

 • de adspurgte 16-19-årige syddanskere i vid udstrækning vurderer, at de er hensynsfulde, empatiske og gode til at leve sig ind i andres følelser og holdninger
 • langt de fleste unge oplever at have de venner, de har brug for, ligesom størstedelen svarer, at de er glade for at møde nye mennesker
 • pigerne er i front på sociale kompetencer, når det handler om indlevelse og empati
 • unge, der er medlemmer af foreninger, i højere grad end andre unge tager initiativ til socialt samvær.

Generelt tilslutter unge syddanskere sig i høj grad demokratiske værdier som ytringsfrihed og ligestilling. Derimod er det kun hver fjerde 16-19-årig, der vurderer, at de interesserer sig for politik, ligesom kun halvdelen af de unge svarer, at de følger med i, hvad der sker i det danske samfund. Analysen indikerer, at:

 • gymnasielever har stærkere demokratiske kompetencer end andre unge
 • deltagelse i foreningsliv fremmer demokratiske kompetencer

Læs analysen her: 
Unges personlige, sociale og demokratiske kompetencer i Syddanmark (regionsyddanmark.dk)

Rosborg Gymnasium & HF har sat fokus på at træne og tale om faglig læsning med hf-eleverne

Læsning er en forudsætning for læring i gymnasiet. I de senere år er der kommet mere fokus på elevers læseevner som et område, der er behov for at arbejde selvstændigt med i undervisningen. Læseforskning peger på, at gymnasielærere ikke kan forudsætte så stærke læsekompetencer som tidligere, men er nødt til at træne og tale om læsning sammen med deres elever som en del af undervisningen.

Rosborg Gymnasium & HF har de seneste tre år sat fokus på deres hf-elevers læsekompetencer i projektet ”Faglig læsning for alle”, hvor eleverne har haft et modul om ugen til at læse lektier med deres lærere. Projektet har omfattet alle fag, fordi læsning er centralt for alle fag, og det har givet mulighed for tid, hvor lærere og elever er sammen og fokuseret på læsetræning.

I modulerne har lærerne vist og trænet med eleverne, hvordan man konkret læser i faget: Hvad gør man før, under og efter, man har læst. Det har givet eleverne en række gode vaner for læsning, det har givet dem succesfulde læseoplevelser – noget mange i elevgruppen har savnet – og det har været med at gøre dem til hurtigere og dygtigere læsere.

Modulerne er blevet forberedt af Rosborgs lærere i fællesskab, og forberedelsen har givet mulighed for samtaler blandt lærerne om læsning i faget, lektiers omfang, stilladsering og fagets udfordringer ift. læsning af forskellige teksttyper. De samtaler har været centrale for at udvikle et fælles sprog blandt Rosborgs lærere om læsning, og det har betydet, at læsning i højere grad er blevet noget, der tales om.

Blandt projektets vigtigste fund har været, at hvis man vil arbejde med faglig læsning, kan man gøre følgende:

 1. Stilladsere lektier: Det gøres tydeligt for elever, hvordan man forventer, eleven læser sin lektie.
 2. Træne læsning: Læreren læser højt med eleverne i undervisning, og der tales om, hvordan man læser i faget.
 3. Tal om læsning: Der sker mange misforståelser om læsning, fordi lærerens forventninger sjældent svarer til elevens forudsætninger. Dem kan man komme til livs ved løbende at tale om læsning i undervisningen.

Hør Rosborgs læsevejledere fortælle om projektet i denne podcast, og læs mere om projektet og find undervisningsmaterialer på projektets hjemmeside.

Nyt interaktivt værktøj gør dig klogere på regionens arbejde med FN’s verdensmål

Den første del af Region Syddanmarks interaktive værktøj ”Visualisering af FN’s verdensmål” om uddannelse er nu offentliggjort. Her kan du dykke ned i syddanske nøgletal, som særligt relaterer sig til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Derudover findes også nøgletal om uddannelse inden for verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene samt verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.    

Formålet med værktøjet er at skabe et fælles videns- og diskussionsgrundlag for arbejdet med verdensmålene inden for den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Værktøjet gør det muligt at zoome ind på netop den del af regionen eller dens befolkning, som du har interesse for.

Klikker du ind på ”Kompetencer til fremtiden” og de tilhørende indikatorer, kan du finde svar på spørgsmål som:

 • hvor mange gennemfører en erhvervsuddannelse?
 • hvordan er kønsfordelingen på htx?
 • hvor mange unge står uden for uddannelse og job?

Du finder værktøjet her: Hvad er status på regionens arbejde med FN’s verdensmål? (regionsyddanmark.dk) 

 

APPFWU02V