Skip til primært indhold

Pædagogiske Assistenter i Fremtidens Velfærdsarbejde

Formålet med projektet er, at pædagogiske assistenter (PA) fra SOSU Esbjerg skal være bedre rustet til at varetage pædagogiske funktioner på ældreområdet og det specialiserede socialområde, hvor kommunerne mangler kvalificeret arbejdskraft.

Projektets indsats og hovedaktiviteter 

I projektet samarbejder SOSU Esbjerg med Esbjerg og Vejen Kommuner om at tilpasse PA-uddannelsen (skole og praktik), så eleverne opnår flere kompetencer til at varetage specialiserede pædagogiske funktioner på tværs af de kommunale velfærdsområder. Samtidig etableres der nye oplæringssteder til PA-elever på ældreområdet.

Projektet består af tre hoveddele. På SOSU Esbjerg får alle undervisere og den pædagogiske leder på PA-uddannelsen afsat timer til at udvikle og afprøve tiltag, så uddannelsen i højere grad kommer til også at rette sig mod de specialiserede funktioner. Det indebærer bl.a. en justering af læringsmålene samt en udvikling af det faglige indhold og nye undervisningsmaterialer.

I Esbjerg og Vejen Kommuner vil der i projektperioden blive indgået ekstra uddannelsesaftaler med PA-elever inden for de specialiserede velfærdsområder, og Esbjerg Kommune vil etablere nye PA-oplæringssteder inden for ældreområdets specialiserede funktioner.

Endelig vil projektet gennemføre kompetenceudvikling af undervisere på SOSU Esbjerg samt elevkoordinatorer, oplæringsvejledere og teamledere fra de nye oplæringssteder. 

Forventede resultater 

  • Der indgås 20 ekstra uddannelsesaftaler på PA-uddannelsen i løbet af projektperioden.
  • Der etableres 5 nye oplæringssteder inden for kommunernes ældreområders specialiserede funktioner.
  • 100 % af eleverne oplever, at de har viden om og færdigheder i forhold til de specialiserede områder (børn, unge, voksne, ældre).
  • 60 % af eleverne oplever, at de direkte kan omsætte deres viden og færdigheder til kompetencer i forhold til arbejdet inden for de specialiserede områder (børn, unge, voksne, ældre).

Parter 

  • SOSU Esbjerg
  • Esbjerg Kommune
  • Vejen Kommune

Periode og tilsagn 


Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2027 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.656.026,16 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V