Skip til primært indhold

Campus Faaborg

Otte partnere er gået sammen om at udvikle Campus Faaborg, der rummer seks forskellige uddannelsesinstitutioner. Formålet med projektet er, at unge i Broby- og Faaborgområdet skal have adgang til et attraktivt ungdoms- og studiemiljø i nærområdet.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet samarbejder campusskolerne om bl.a. studievejledning, elevtrivsel og organisering, så eleverne i videst mulig omfang fastholdes i uddannelse og lærerressourcer mv. bliver anvendt bedst muligt. Der gennemføres desuden faglige forløb for 10. klasse, så eleverne klædes på til at træffe valg om ungdomsuddannelse og kender til mulighederne på campus. Endeligt samarbejder parterne i projektet samarbejde om fælles faglige og sociale events både i og uden for skoletiden. Dette skal bidrage til at udvikle en fælles campuskultur og traditioner.   

Forventede resultater 

 • Overgangsfrekvensen til ungdomsuddannelse blandt grundskoleelever fra Broby– og
 • Faaborgområdet øges med 5% og specifikt med 15% for 10. klasses eleverne på Campus.
 • Frafaldet fra ungdomsuddannelser blandt unge i Broby- og Faaborgområdet mindskes med 10 procentpoint. Fra 16,3% til 6,3%.
 • Antallet af unge på Faaborgegnen, der deltager aktivt i Ungdomsskolens aktivitetstilbud efter skoletid øges med 10% fra et udgangspunkt på 225 elever i skoleåret 2019/2020.

Parter 

 • Faaborg Gymnasium
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • SOSU Fyn
 • Dalum Landbrugsskole, Korinth
 • FGU Syd- og Midtfyn, Faaborg
 • HF & VUC Fyn, Faaborg
 • Forstbotanisk Center Øxenhaverne

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 16. september 2021 til 31. juli 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.725.056,60 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V