Skip til primært indhold

Større trivsel gennem fællesskaber

Projektet går ud på at fremme fællesskaber og trivslen på Kolding Gymnasium, der har en stor diversitet i sin elevgruppe.

Dette gøres ved:

  • At efteruddanne lærerne i nye arbejdsformer, som fremmer gode relationer i klasserne. Vi vil styrke relationen mellem læreren og eleverne samt de indbyrdes relationer blandt klassens elever.
  • At implementere en trivselsmodel indeholdende: Elevtrivselsmoduler i undervisningen, der specifikt har fokus på trivsel, fællesskab, accept, konflikthåndtering og demokrati. Modulerne skal øge sammenholdet i klasserne og forebygge konflikter, der kan opstå i skoletiden eller i fritiden.
  • Gode rammer for elevstyrede aktiviteter, der skaber inkluderende fællesskaber. Nogle af aktiviteterne skal ske klassevis, mens andre skal foregå på tværs af årgange og uddannelser (STX, HF og IB). Aktiviteterne skal både ligge i frikvarterer og om eftermiddagen efter skole. Der skal være mange forskellige typer af aktiviteter, så der er noget for alle elevtyper.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil øge elevernes trivsel ved at arbejde med fællesskaber på en ny måde. I projektet udvikles bl.a. et nyt skole- og kulturudvalg, der som hovedområde skal arbejde med trivsel og fællesskaber på skolen, og som har direkte kontakt til klassernes klasseteams. Der udvikles desuden klassetrivselsmoduler, som skal afholdes af teamlærerene med jævne mellemrum.

Alle skolens lærere får kursus i arbejdsformer, der styrker relationer og trivsel blandt elever, men også mellem lærere og elever. Disse arbejdsformer implementeres i den daglige undervisning.

På elevniveau uddannes ”elev-ambassadører” til at afholde arrangementer/aktiviteter – både for den enkelte klasse og uddannelse, men også for hele skolen.

Forventede resultater

  • Klassetrivslen er steget med mindst 10 procentpoint og ligger mindst 5 procentpoint over landsgennemsnittet.
  • Procentdelen, der overvejer at droppe ud, er faldet med mindst 10 procentpoint.
  • Andelen af elever, der specifikt angiver sociale årsager som årsag til at overveje at droppe ud, falder med 6 procentpoint. 

Parter

  • Kolding Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2020 til juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.322.912,16 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V