Skip til primært indhold

Integration af gymnasiale institutioner på tværs – nytænkning og implementering

Erhvervsgymnasiet Grindsted og Grindsted Gymnasium & HF er i 2021 fusioneret til Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole. Projektets formål er at understøtte en vellykket integration af elever, medarbejdere og kulturer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet udgør et naturligt næste skridt i det nuværende campussamarbejde i Grindsted, som omfatter ungdomsuddannelser og 10. klasse. Projektet har til hensigt at understøtte brobygning mellem hhv. medarbejdergrupperne og eleverne fra de to oprindelige institutioner. Der iværksættes forskellige faglige og sociale arrangementer for at understøtte brobygningen, fx aktivitetsdage og et værdiseminar. Projektet arbejder også med ekstern brobygning, primært til kommunens udskoling, samt en styrkelse og udvikling af den trængte htx.

Forventede resultater

  • Det samlede elevoptag på den fusionerede skole skal ved projektets afslutning mindst være på niveau med optaget ved projektets start.
  • Antallet af elever hjemmehørende i Billund Kommune, som søger ungdomsuddannelse uden for kommunen, skal være reduceret med 25% pr. 1. marts 2023.
  • Htx-uddannelsen er øget med 25% i 1.g elevoptaget i løbet af projektperioden.
  • Eud/eux GF1 opnår hen over projektperioden et øget elevoptag på mindst 10%.

Parter

  • Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. oktober 2021 til 31. december 2023 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.896.165,60 kr.

Kontakt

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V