Skip til primært indhold

Flere syddanskere på cyklen

Region Syddanmark ønsker flere syddanskere på cyklen og har derfor iværksat en række tiltag, der skal understøtte cyklen som det attraktive valg.

Flere syddanskere skal vælge cyklen

Vi kender alle fordelene ved at cykle – reduceret klimabelastning, forbedret sundhed, mindre trængsel, positivt samfundsøkonomisk afkast og et mere attraktivt bymiljø.

Alligevel er andelen ture på cyklen over de sidste 10 år faldet i hele regionen, og billedet er det samme på landsplan. Vi kører mere i bil og mindre på cykel – også på de helt korte ture.

Derfor sætter Region Syddanmark fokus på, at flere syddanskere skal vælge cyklen eller elcyklen. Det gælder både fra A til B og i kombination med den kollektive transport.

Hjørnestenene i projektet er:

  • Etablering af stærke cykelfremme-samarbejder med bl.a. de syddanske kommuner for at understøtte tværkommunale og helhedsorienterede cykelindsatser.
  • Igangsætning af pilotprojekter, der kan teste forskellige cykelfremmeinitiativer, hvor syddanskerne på egen krop kan mærke fordelene ved at hoppe på cyklen.
  • Etablering af et data- og videngrundlag om cyklismen i regionen - et solidt videngrundlag er afgørende for at kunne sætte de rette initiativer i gang og for at kunne måle på effekten af de konkrete indsatser.

Hvordan får vi flere syddanskere på cyklen?

Flere syddanskere på cyklen kræver en helhedsorienteret indsats, der handler om både flere og bedre cykelstier, om at gøre det sikkert at være cyklist i trafikken, om at sikre god cykelparkering og andre cykelfaciliteter. Derudover handler det om at fortælle borgerne om alle fordelene ved at vælge cyklen, altså cykelkommunikation, -kampagner og -nudging. Overordnet handler det om at understøtte syddanskernes muligheder for og incitamenter til at vælge (el)cyklen.

I Region Syddanmark vil vi gerne gøre det nemt at tage cyklen, og vi ønsker, med indsatsen, at lægge trædestenene for en fremtidig og kontinuerlig cykelfremmeindsats. Samarbejder og partnerskaber spiller en afgørende rolle og Region Syddanmark er derfor en del af de tværkommunale cykelfremme-samarbejder ’Cykelalliance Syd’ og ’Cykelforum Fyn’. Ligeledes er regionen gået med i en række nationale cykelfremmesamarbejder og var blandt de 32 offentlige og private aktører, som i juni 2022 skrev under på den nationale Cykeldeklarationen ’Deklaration om øget samarbejde for at fremme cykling i Danmark’.

APPFWU02V