Skip til primært indhold

Nuancering af forureninger på boliggrunde

Forurening på en boliggrund inddeles i kategorier F0, F1 og F2, for at gøre det nemmere at forstå, hvad forureningen betyder for din brug af hus og have. Disse kategorier kaldes for en nuancering.

Såfremt det er en boliggrund der er kortlagt på Vidensniveau 2, kan der tilknyttes en nuancering. Dette skal ses som en slags tilstandsrapport, der kan hjælpe med at købe, sælge og belåne en kortlagt boligejendom. 

Der findes tre niveauer af nuancering:

F0 - Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have

F1 - Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd

F2 - Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. F2 kan også betyde, at forureningen skal undersøges nærmere.

Kategori F0 og F1 svarer til det, som kaldes en boligerklæring i jordforureningsloven.

Hvis du har en jordforurening på din boliggrund, der ikke er nuanceret kan du få forureningen nuanceret ved at kontakte regionen.

Det betyder en forurening med kategorien F​0

F0 betyder, at forureningen ligger sådan, at du ikke kommer i direkte kontakt med den ved almindelig brug af haven. Forureningen har ikke nogen sundhedsmæssig betydning og påvirker ikke indeklimaet i din bolig.

Regionen foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre forureningen truer værdifuldt grundvand.

Det betyder en forurening med kategorien F1

F1 betyder, at der er en forurening et stykke nede i jorden, samtidig med, at jorden i overfladen er lettere forurenet. Forureningen betyder ikke noget for brug af hus og have. Men du bør følge nogle enkle råd for at undgå påvirkningen fra den lettere forurenede jord. 

Regionen foretager ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre forureningen truer værdifuldt grundvand.

Det betyder en forurening med kategorien F2

F2 betyder, at der er en forurening, der ligger så tæt på jordoverfladen, at du kan komme i kontakt med den. Forureningen kan eventuelt også påvirke indeklimaet i din bolig. Forureningen skal undersøges nærmere, inden vi kan afgøre, om den er et problem eller ej. Vi vil normalt foretage flere undersøgelser og eventuelt oprense forureningen, men der kan gå mange år.

APPFWU02V