Skip til primært indhold

Bæredygtigt byggeri skåner atmosfæren for 119.000 tons CO2e

Udledning af drivhusgasser fra regionens byggerier skal frem mod 2030 falde med hele 75 pct. sammenlignet med 2020. Hvordan målet skal nås, er beskrevet i ny delstrategi.

Bæredygtigt byggeri et af i alt seks områder, hvor regionen sætter massivt ind for nå sit overordnede 2030-klimamål om at skære mindst 35 pct. af regionens klimaaftryk sammenlignet med 2020. Den nye delstrategi for bæredygtigt byggeri fastsætter, at CO2e-udledningen fra regionens byggerier i 2030 skal være 75 pct. mindre, end den var i 2020.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Nu går vi fra snak til reelle handlinger. Det er det, der rykker. Vi kommer ikke uden om, at vi skal renovere vores sygehuse eller bygge nyt til fremtidens patienter, men vi vil sørge for, at det klimaaftryk, det efterlader, er så lille som muligt. Med delstrategien har vi en konkret køreplan. Vi ved, hvad der skal til, og effekten af de planlagte indsatser vil ikke blot kunne ses på regionens grønne bundlinje, men også bidrage til de nationale klimamål.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Det skal ske

Færdiggørelsen af det nye OUH vil bidrage til at regionen kan sænke udledningen fra byggeri. Dertil vil regionen, hvor det er muligt, renovere frem for at bygge nyt. Når der er behov for at bygge nyt, skal relevante og målbare bæredygtighedskrav indarbejdes i regionens udbudsmateriale, og i kommende konkrete byggerier som fx byggeprojektet ved Svendborg Sygehus vil regionen stille krav om fossilfri byggeplads.

Samtidig kommer udbuddene også til at få flere og meget ambitiøse krav om cirkulære råstoffer og genanvendelighed i byggerier, som vil være med til at øge efterspørgslen og sætte skub i omstillingen til mere cirkulært byggeri.

På sygehusene og de sociale institutioner skal der desuden være flere lokaler med fleksible anvendelsesmuligheder. De skal kunne indrettes og anvendes til mange forskellige formål, så man ikke behøver at bygge nyt og dermed undgår den udledning af drivhusgasser, der vil være forbundet med det.

Skærer ca. 16 pct. af regionens samlede udledninger

Byggeri fylder en stor del af regionens klimaregnskab. I 2020 lå Region Syddanmarks samlede udledninger fra byggeri på ca. 158.000 tons CO2e, men med de planlagte indsatser vil det i 2030 være bragt ned til ca. 40.000 tons CO2e. Dermed skånes atmosfæren for ca. 119.000 tons CO2e, og det skærer ca. 16 pct. af regionens samlede udledninger.

Se delstrategi for bæredygtigt byggeri

APPFWU02V