Skip til primært indhold

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

I ”Borgersamling Bæredygtigt Forbrug” har 44 borgere fra Region Syddanmark og Region Hovedstaden udviklet en vision for en fremtid med bæredygtigt forbrug samt 13 konkrete anbefalinger til politiske tiltag, der kan være med til at realisere visionen. Se anbefalingerne længere nede på siden. Det er nu op til politikerne, at sætte konkrete pilotprojekter i gang, som kan være med til at understøtte realiseringen af borgersamlingens vision.

Gruppebillede af Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Danskerne skal forbruge mindre

Baggrunden for projektet er, at danskerne forbruger flere naturressourcer, end kloden kan holde til. Danmarks forbrug krævede i 2021 indvinding af godt 24,5 tons naturressourcer pr. person, mens det tilsvarende EU-gennemsnit ligger på ca. 14,1 tons. Med det store ressourceforbrug følger en betydelig klimabelastning. Samtidig har vores forbrug af naturressourcer i Danmark været stigende siden 2010. Det går altså den forkerte vej i forhold til en bæredygtig udvikling. 

Hvad er en borgersamling?

En borgersamling er et demokratiformat, hvor helt almindelige borgere arbejder med en række temaer og mulige løsninger på et komplekst, samfundsmæssigt spørgsmål.

Deltagerne til en borgersamling findes gennem en repræsentativ udvælgelsesproces, der tager højde for en række udvalgte parametre såsom køn, alder, uddannelse og bopæl.

En fremtid med bæredygtigt forbrug

I projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er der blevet afholdt fem-seks samlinger i perioden 2022-2023. På samlingerne har deltagerne fået viden fra eksperter og input fra andre borgere og interessenter, og på den baggrund har borgersamlingen udviklet en vision for en fremtid med bæredygtigt forbrug.

Borgersamlingens vision og anbefalinger blev overrakt til regionsrådene i Region Syddanmark og Region Hovedstaden og til kommunalbestyrelserne i Vejle, Rudersdal og Frederiksberg kommuner i foråret 2023.

Herefter er det op til politikerne at sætte konkrete pilotprojekter i gang på baggrund af anbefalingerne fra borgersamlingen. Pilotprojekterne kan både være lokale, regionale og nationale, og de kan sættes i gang af én eller flere parter. 

Pilotprojekt "Klimakompetencer til kulturaktører"

I Region Syddanmark har politikerne valgt at igangsætte pilotprojektet "Klimakompetencer til kulturaktører" til at understøtte realiseringen af borgersamlingens anbefalinger. Formålet med projektet er, at klæde syddanske kulturaktører på til at reducere klimaaftrykket fra deres aktiviteter, fx energi, mad, transport og materialer og til samtidig at gentænke deres aktiviteter, så borgere også får viden om og møder klimavenlige alternativer, fx klimavenlig mad, når de deltager i kulturaktiviteter. Projektet afsluttes i 2026.

Regioner og kommuner står bag projektet

Projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug startede i 2022 og udføres i samarbejde med Region Hovedstaden samt Vejle, Rudersdal og Frederiksberg kommuner og faciliteres af We Do Democracy.

Borgersamlingen er en del af det større EU-støttet projekt, Circular Economy Beyond Waste, som understøtter omstillingen til cirkulær økonomi i hele Danmark. Borgersamlingen sætter fokus på borgernes rolle i omstillingen til et cirkulært og bæredygtigt samfund.

Circular Economy Beyond Waste

EU-Life IP-projektet ”Circular Economy Beyond Waste” skal bidrage til at implementere den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi i Danmark. 33 partnere bestående af kommuner, regioner, miljøstyrelsen, affaldsselskaber og virksomheder deltager i ”Circular Economy Beyond Waste”, der er bygget op omkring 26 delprojekter, hvoraf Borgersamling Bæredygtigt Forbrug er ét af dem.

Gennem de 26 delprojekter vil projektet udforske og demonstrere, hvordan man kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse, der tilsammen sikrer at langt flere produkter og materialer bevares i kredsløb.

”Circular Economy Beyond Waste” løber fra 2022 til 2029, har et budget på 125 mio. kr. og ledes af Region Midtjylland.

 

Logo for Circular Economy Beyond WasteLogo for Life programmet i EU

APPFWU02V