Skip til primært indhold

Kortlægning af forureninger

Kortlægning af grunde sker som led i Region Syddanmarks arbejde med at sikre at der ingen risiko er for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningen af grunde sikrer at forureninger ikke bliver glemt ved fx fremtidige byggerier.

Kortlægning af grunde

Vi kortlægger grunde, som er forurenede eller hvor der er mistanke om forurening. Det gør vi ved systematisk at gennemgå miljøarkiver, gamle telefonbøger og byggesager for historiske materiale om tidligere eller nuværende aktiviteter, der kan have forurenet jorden eller grundvandet.

Vi kortlægger forurenede grunde, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Ved at kortlægge forureningerne fastholder vi også en viden om, hvor der er forurenet så forureningerne ikke spredes i forbindelse med eksempelvis bygge- og anlægsarbejder. Forureningen kan for eksempelvis stamme fra tankstationer, autoværksteder eller renserier. Vurderer vi, at aktiviteterne kan have forurenet, bliver grunden kortlagt som mulig forurenet.

Udgangspunkt i arkivmaterialer og/eller analyser

Regionen bruger arkiver og historiske oplysninger til at indhente viden om, hvor tidligere eller nuværende aktiviteter kan have forurenet jorden og grundvandet. Forureningen kan fx stamme fra autoværksteder eller renserier. Vurderes det, at aktiviteterne på en ejendom kan have forurenet jord eller grundvand, bliver grunden kortlagt som mulig forurenet.

Kommuner og andre sender os løbende oplysninger om forurening og mistanke om forurening i jorden eller grundvandet. Vi vurderer på baggrund af oplysningerne, om grundene skal kortlægges som forurenede.

Kortlægningsniveauer

Kortlægning på Vidensniveau 1 (V1) betyder at der er mistanke om forurening på ejendommen. Mistanke om forurening kommer, når vi gennemgår for eksempel gamle miljøarkiver, telefonbøger eller byggesager, der viser, at der tidligere har været aktiviteter, der kan have forurenet grunden.

Kortlægning på Vidensniveau 2 (V2) betyder at regionen har konstateret forurening på en ejendom. Det gør vi når der er påvist forurening ved analyserer af jord, grundvand eller poreluft (luften i jorden) eller ved viden om et spild.

APPFWU02V