Skip til primært indhold

Uddannelse og Mobilitet

Uddannelse og Mobilitet hjælper bl.a. med den regionale kollektive trafik

Primære opgaver for Uddannelse og mobilitet

Afdelingen for Uddannelse og mobilitet har følgende primære opgaver:

  • Bidrage til sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser og voksenuddannelsestilbud, indstille om stedlig placering af nye uddannelsessteder, kapacitetsfastsættelse på de almengymnasiale uddannelser og betjening af fordelingsudvalg
  • Udvikle, indstille og sagsbehandle formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, der bidrager til at realisere regionsrådets strategi
  • Mobilitetsdagsordenen, herunder kollektiv trafik (i samarbejde med Økonomi), infrastruktur, Syddansk Mobilitetsråd m.v.
  • Udvikling af uddannelsesområdet og mobilitetsområdet.

Stabsenheden Sekretariatet er en del af Uddannelse og mobilitet

I afdelingen ligger endvidere stabsenheden ”Sekretariat”, der løser følgende fælles opgaver på tværs af alle afdelinger i Regional Udvikling:

  • Sekretariatsbetjening af politiske udvalg og chefgruppe 3
  • Koordinering af opgaver med tværgående karakter, herunder bl.a. høringer, procesoptimering m.v.
  • Økonomi og controlling, koordinering af aktindsigt, offentligretlige forhold mv., HR (herunder fælles kompetenceudvikling i Regional Udvikling, MTU mv.)
APPFWU01V