Skip til primært indhold

Klagevejledning

Læs hvordan du kan klage over regionens afgørelse omkring betaling.

Kontakt os

Hvis der er nye, relevante oplysninger, som du mener, vi ikke har inddraget i afgørelsen, beder vi dig kontakte os.

Ligesom du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Vores kontaktoplysninger er:

Urgent Care Pament Unit
Åbningstider: hverdage kl. 8.00-15.00
Mail: UCP@rsyd.dk
Tlf.: +45 7636 0643

Styrelsen for Patientklager

Du kan klage over regionens afgørelse om vilkår for din akutte og efterfølgende sygehusbehandling i Danmark til Styrelsen for Patientklager senest 4 uger fra du blev opkrævet betaling for din sygehusbehandling.

Klagen skal som hovedregel indgives elektronisk: https://stpk.dk/en/

APPFWU02V