Skip til primært indhold

"Kontoret for sund fornuft er åbent"

Fremtidens sundhedsvæsen skal geares til at kunne kapere et stort pres fra en hurtigt voksende aldrende befolkning. Det kræver mod, nytænkning og et opgør med plejer. Og det kræver en sygehusledelse, som bakker de sundhedsfaglige op, når de oplever spild og overbehandling.

Michael Dall er lægelig direktør på Odense Universitetshospital. Han har et vigtigt budskab til alle de sundhedsfagfolk, som har ansvaret for patienterne og deres behandling: "Vi har jeres ryg og står bag jer, når I peger på ting, som ikke giver mening eller er overflødige."

Patientrettigheder. Ventetidsgaranti. Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Begreber, som det danske sundhedsvæsen igennem de sidste 20 år er bygget op omkring.

Dengang var kræftbehandlingen i Danmark ikke god nok, og der skulle styr på ventetider. De pakkeforløb, som Danmark er blevet kendt og anerkendt for, har gået sin sejrsgang. Pakkeforløb, som tager udgangspunkt i diagnoser frem for den enkelte patients samlede livssituation.

- Der er slet ingen diskussion om, at det dengang var det helt rigtige at gøre. Det kan vi jo se på tallene. Det danske sundhedsvæsen har aldrig leveret bedre kvalitet. Men det bygger på en præmis om, at alle patienter er ens, og at det derfor er selve diagnosen, der definerer, hvilken behandling man skal have, siger lægelig direktør på Odense Universitetshospital Michael Dall.

Opgør med overbehandling

Men verden ser meget anderledes ud nu, end den gjorde for 20 år siden. Heldigvis er der kommet mange flere behandlingsmuligheder, men samtidig skal fremtidens sundhedsvæsen geares til at kunne kapere et stort pres fra en hurtigt voksende aldrende befolkning, som lever længe og med mange forskellige sygdomme.

- Derfor er det pinedød nødvendigt at prioritere. Og alle os, der har ansvaret på sygehusene, skal turde at gøre op med overdiagnosticering og overbehandling, pointerer Michael Dall.

Det budskab gentager han igen og igen over for alle sundhedsmedarbejdere på OUH. Det efterfølges af en garanti om, at han og resten af ledelsen på sygehuset bakker deres fagfolk op i den kulturændring, der skal til for at turde udfordre og teste det, der ikke giver mening.

Stop med det

Unødvendige kontroller af velbehandlede diabetikere. Knæoperationer, som kunne være undgået ved et intensivt træningsprogram. Og MR-scanninger af rygge, som ikke gør nogen forskel.

Det er blot et par af de eksempler, som Michael Dall remser op frit fra hukommelsen, når han skal svare konkret på områder, hvor fagfolk er stoppet op og har sagt ”det her er faktisk ikke det optimale at gøre. Hverken for patienterne eller for sundhedsvæsenet.”

Kontoret for sund fornuft er åbent

Michael Dall og hans kolleger i direktionen gør alt for at få spredt den dagsorden, at personalet skal turde sætte spørgsmålstegn ved ting, som ikke giver mening. Også selvom det går imod en retningslinje.

- I yderste konsekvens, så kom og spark døren ind hos mig eller en af mine kollegaer, hvis der er noget, I ikke synes, I kan komme igennem med. Kontoret for sund fornuft er åbent, siger Michael Dall og fortsætter:

- Hvis vi skal geare sundhedsvæsenet til fremtiden, og hvis vi skal gøre det rigtige for patienterne, så skal vi jo bruge vores personale til det vigtigste og ikke til ting, der ikke har rigtig værdi.

APPFWU01V