Skip til primært indhold

Spørgetid ved regionsrådets møder

Du kan stille spørgsmål til regionsrådet fra borgernes talerstol i regionsrådssalen. Herunder finder du information om tidspunkt og om, hvordan du indsender spørgsmål. Vi anbefaler også, at du læser retningslinjerne for spørgetid.

Tidspunkt for spørgetid

Spørgetiden begynder kl. 15.00 i forbindelse med regionsrådsmødet og varer maksimalt 30 minutter. Hver spørger har 2 minutter til at stille sit spørgsmål.

Sådan stiller du spørgsmål

Spørgsmål kan stilles enten skriftligt forud for mødet eller mundtligt på dagen i spørgetiden.

Skriftlige spørgsmål

Du har mulighed for at indsende et skriftligt spørgsmål til spørgetiden. Fristen er 8 dage forud for mødet. Det vil sige, at hvis mødet ligger på en mandag, så skal du sende dit spørgsmål til os senest søndag 8 dage før. Hvis vi modtager spørgsmålet efter dette tidspunkt, vil spørgsmålet blive besvaret i forbindelse med det efterfølgende regionsrådsmøde.

Hvis du ikke møder op til regionsrådsmødet, så vil du som udgangspunkt modtage et skriftligt svar.

Skriftlige spørgsmål og svar bliver lagt på regionens hjemmeside under den relevante mødedato.

Regionsrådets spørgeordning

Bemærk

Hvis spørgsmålet indeholder flere oplysninger, der er fortrolige eller indeholder angreb på tredjemand eller regionens personale, så spørgsmålet ikke meningsfuldt kan redigeres, vil du blive bedt om at omformulere dit spørgsmål. Det sker fordi, Region Syddanmark som offentlig myndighed er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesreglerne og reglerne om tavshedspligt.

Mundtlige spørgsmål

Hvis du møder op til regionsrådsmødet og stiller spørgsmålet mundtligt, bliver det besvaret mundtligt i spørgetiden, medmindre regionsrådsformanden vurderer, at spørgsmålet egner sig bedst til skriftlig besvarelse.

Optagelse af spørgetiden

Spørgetiden bliver optaget, og optagelsen bliver lagt på regionens hjemmeside efter regionsrådsmødet.

Hvis dit spørgsmål indeholder fortrolige oplysninger, angreb på tredjemand eller regionens personale, vil optagelsen med dit spørgsmål og svar ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Det sker fordi, Region Syddanmark som offentlig myndighed er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesreglerne og reglerne om tavshedspligt.

Praktisk

Busser og tog holder tæt ved regionshuset, og der er gode parkeringsmuligheder.

Henvend dig i receptionen og fortæl, at du er mødt for at stille spørgsmål. Her får du hjælp til det praktiske.

Send spørgsmål

Du kan sende os dit spørgsmål via mail, i et traditionelt brev eller ved at benytte formularen. Husk at skrive dit navn og kontakt oplysninger. 

Indsend dit spørgsmål til regionsrådet

Du kan også sende dit spørgsmål til spørgetiden: 

 • På mail: regionsraadet@rsyd.dk
 • Via brev til adressen:
  Region Syddanmark
  Regionssekretariat og jura
  Damhaven 12
  7100 Vejle
  Mærk kuverten: ”Spørgsmål til regionsrådsmøde”

Yderligere spørgsmål og retningslinjer

Har du yderligere spørgsmål om spørgetid eller ønsker retningslinjerne tilsendt i fysisk form, så kontakt Regionssekretariat og jura på mail: regionsraadet@rsyd.dk

Du kan læse mere om spørgetid i vores folder, samt Læse retningslinjerne for spørgetid her.

APPFWU01V