Skip til primært indhold

Grøn Omstilling

Grøn Omstilling tager aktivt del i den grønne omstilling af regionens drift samt i større psykiatribyggerier. Afdelingen koordinerer de mange projekter indenfor den grønne omstilling for sygehusene og psykiatrien og er bl.a. bindeled mellem projekterne og sygehusledelse/direktion og det politiske niveau.

Grøn Omstilling tager aktivt del i den grønne omstilling af regionens drift både på overordnet strategisk niveau og gennem involvering i konkrete projekter ude på regionens enheder. Afdelingen koordinerer de mange projekter indenfor den grønne omstilling og er bl.a. bindeled mellem projekterne og sygehusledelse/direktion og det politiske niveau. Herudover varetager afdelingen en række overordnede strategiske opgaver, rådgivningsopgaver, stabsopgaver og tager del i større anlægsprojekter på psykiatriområdet.

Afdelingens funktioner

Grøn omstilling

  • Sætter retningen for regionens grønne indsatser
  • Faciliterer tværgående omstillingsprocesser med henblik på at nedbringe regionens CO2 udledning og fremme cirkulære læsninger på sygehusene
  • Assisterer regionens enheder med viden, data og beregninger indenfor miljømæssig bæredygtighed og grøn omstilling
  • Deltagelse i og facilitering af fælles regionale arbejdsgrupper omkring den grønne omstilling.

Se oversigten over Regions Syddanmarks arbejde med den grønne omstilling, og dyk længere ned i de forskellige emner.

Psykiatrien

  • Sparring på den politisk-strategiske opgaver
  • Tovholder på udarbejdelse af dagsordner til Psykiatri- og socialudvalget
  • Tovholder på større strategiske og planlægningsmæssige opgaver – psykiatriplan og lignende
  • Stabsopgaver – besvarelse af henvendelser fra borgere, medier og politikere
  • Gennemgående bygherrerepræsentant i projektledelse og styregrupper
  • Rapportering til direktion og det politiske niveau

Afdelingens fællespostkasse

Medarbejdere i Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling

Torben Kyed Larsen

Afdelingschef

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


29 20 10 21

Birgit Skovsbo

Afdelingssekretær

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


29 20 12 49

Christina Berthon Kirkegaard

Projektleder

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24 44 62 25

Josefine Majlund Bak

Fuldmægtig

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24 81 29 77

Kumar Subramaniam

Fuldmægtig

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


40 22 01 19

Marianne Mortensen

Teamleder, Grøn omstilling

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


20 25 33 08

Mia Falk (pt. på barsel)

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24 60 77 52

Peter Jezek

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


20 53 56 85

Susan Oberlein

Administrativ medarbejder

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


30 33 45 42

Thea Skafte Böttcher

Udviklingskonsulent

Projektorganisation for byggeri


24824897

Thomas Bundgaard Jensen

Specialkonsulent

Projektorganisation for byggeri og grøn omstilling


24 62 18 87
APPFWU01V