Skip til primært indhold

Bæredygtigt byggeri

Læs om regionens arbejde med bæredygtigt byggeri, herunder den bæredygtige certificeringsordning DGNB samt klimavurdering af byggesager

Visualisering af hovedindgangen ved vinderprojekt Voksenpsykiatrien i Nyt OUH

Visualisering af hovedindgangen ved vinderprojekt Voksenpsykiatrien i Nyt OUH. Illustration: A. Enggaard A/S

Baggrund

Regionsrådet vedtog den 22. juni 2020 revisionen af ’Regler for byggeri i Region Syddanmark’, herunder og med afsæt i Klimastrategien en prioritering af en grønnere bygningsprofil. Dette udmøntes bl.a. i, at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, som minimum skal opnå en guld-certificering jf. DGNB-bæredygtighedscertificeringsordningen.

Derudover udføres i alle byggesager en klimavurdering ud fra relevante DGNB-bæredygtighedskriterier til belysning af byggeriets bæredygtighedspotentiale og definition af fokusområder, der er særligt gældende for det enkelte byggeri.

Lidt om DGNB

DGNB er en tysk certificeringsordning (Deutsche Gesellschaft für Nach-haltiges Bauen), der bygger på en helhedsorienteret bæredygtighedsvurdering ud fra 6 kvalitetsområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet. DGNB udmærker sig særligt ved at inddrage totaløkonomi, livscyklusvurdering og vurderer på hele bygningens performance frem for individuelle parametre.

Bygningsafdelingen har oprettet en DGNB-gruppe med det formål at indarbejde bæredygtighed og DGNB i regionens nybyggerier og større ombygninger. Bygningsafdelingen tæller i dag 4 DGNB-konsulenter, hvoraf en er under uddannelse som DGNB-auditor.

DGNB-vægtning af kvaliteter. Kilde: DK-GBC

DGNB-vægtning af kvaliteter. Kilde: DK-GBC

DGNB-tandhjul. Kilde: IK-BYG

Kilde: IK-BYG

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for bæredygtigt byggeri, så kontakt: 

Inger Kafton

Arkitekt og Projektleder

Bygningsafdelingen


APPFWU02V