Skip til primært indhold

Takstblad for Handicapcenter Fyn

Nedenstående takster er i 2024 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Ydelsestaksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet fra 2023. Basistaksterne og øvrige takster er pris- og lønfremskrevet fra 2023, og der er indregnet eventuelle ændringer som følge af ændringer i renteudgifter, belægning mm. Der er indregnet en midlertidig takstregulering i 2024 i taksten "Børnehusene Stjernen" vedrørende et underskud fra regnskab 2022.

Her kan du hente Handicapcenter Fyns takstblad i PDF 

Basis- og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2024

Basistakster og priser

Basistakster

Pris

Engbo Kerteminde A-B, basistakst, døgn 1.167 kr.
Engbo Kerteminde C, basistakst, døgn 1.714 kr.
Engbo Nyborg, basistakst, døgn 1.560 kr.
Skovhuse, basistakst, døgn 1.475 kr.
Skærehaven, basistakst, døgn 1.754 kr.
Grejsdalen, basistakst, døgn 1.729 kr.
Låddenhøj, basistakst, dag 402 kr.
Nordlys, basistakst, dag 373 kr.
Børnehusene Stjernen, basistakst, døgn 2.261 kr.
Børnehusene Stjernen §107, basistakst, døgn

2.200 kr.

Ydelsespakketakster - Handicapcenter Fyn - undtagen Børnehusene Stjernen

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgn og dagtilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 404 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 135 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 202 kr.
2 14,0 606 kr.
3 21,0 1010 kr.
4 28,0 1.414 kr.
5 35,0 1.818 kr.
6 42,0 2.222 kr.
7 49,0 2.626 kr. 
8 56,0 3.030 kr.
9 63,0 3.434 kr.
10 70,0   3.838 kr. 
11 77,0 4.242 kr.
12 84,0 4.646 kr.
13 -... ... ... kr.

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 68 kr.
2 4,7 203 kr.
3 7,0 338 kr.
4 9,3 473 kr.
5 11,7 608 kr.
6 14,0 743 kr.
7 16,3 878 kr. 
8 18,7 1.013 kr.
9 21,0 1.148 kr.
10 23,3 1.283 kr.
11 25,7 1.418 kr.
12 28,0 1.553 kr.
13 -... ... ... kr.

Ydelsespakketakster - Børnehusene Stjernen

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 376 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 188 kr.
2 14,0

564 kr.

3 21,0 940 kr.
4 28,0 1.316 kr.
5 35,0 1.692 kr.
6 42,0 2.068 kr.
7 49,0 2.444 kr.
8 56,0 2.820 kr.
9 63,0 3.196 kr.
10 70,0 3.572 kr.
11 77,0 3.948 kr.
12 84,0 4.324 kr.
13 - ... ... ... kr.

Øvrige takster

Øvrige takster
Stjernen, aflastning hverdage 3.606 kr.
Stjernen, aflastning ikke hverdage 4.513 kr.
Ydelser i eget hjem (§85) - timepris 475 kr.
Ledsagelse (§97) - timepris 419 kr.

 

APPFWU02V